Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Adnan Baćićanin zamjenik tužioca u Višem, a Azra Fetahović u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru

Skupština Srbije izabrala je večeras Adnana Baćićanina za zamjenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru i Azru Fetahović za zamjenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Baćićanin je do sada obavljao funkciju zamjenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, a Fetahovićeva je bila sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Pazaru.

Oboje su iz Novog Pazara, a Državno vijeće tužilaca je, na sednici održanoj 20. novembra 2019. godine, donijelo Odluku o prijedlogu kandidata za prvi izbor za zamjenika javnog tužioca među kojima su bili Baćićanin i Fetahovićeva.

Adnan Baćićanin. Foto: tw-monitornp

Kako je u prilogu te odluke navedeno Adnan Baćićanin, dosadašnji zamjenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, rođen je 1980. godine. Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu 2006. godine, pravosudni ispit je položio 2010. godine. Pripravničku praksu obavio je u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, nakon položenog pravosudnog ispita bio je tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Izabran je za zamjenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 2018. godine. Adnan Baćićanin, zamjenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, upućen u Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, dobio je ocjenu za period vrednovanja rada od 30.05.2018. godine do 30.05.2019. godine „izuzetno uspješno obavlja javnotužilačku funkciju“. Na ispitu utvrđivanja stručnosti i osposobljenosti ocjenjen je ocjenom pet.

Azra Fetahović. Foto: tw-monitornp

Za zamjenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Azra Fetahović, dosadašnji sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Pazaru, rođena je 1984. godine. Završila je Pravni fakultet u Prištini 2009. godine, pravosudni ispit položila je 2014. godine. Pripravničku praksu obavila je u Višem sudu u Novom Pazaru gdje nakon položenog pravosudnog ispita stiče zvanje sudijskog pomoćnika. Na ispitu utvrđivanja stručnosti i osposobljenosti ocjenjena je ocjenom pet.

Povezane vijesti