Aktuelno Društvo Novi Pazar

Apel za očuvanje “Pečurke”

Neformalna grupa mladih arhitekata “Zajednički Novi Pazar – Arhitektura Grada za građane” uputila je apel za očuvanje cjeline “Pečurke”, jednog od simbola moderne arhitekture Novog Pazara.

U apelu upućenom Gradonačelniku, članovima Gradske uprave i građanima Novog Pazara, moli se za očuvanje “skulpture” Pečurke u autentičnom obliku, kao elementa kolektivne memorije Novog Pazara.

Kako se navodi u apelu objavljenom na društvenim mrežama “grupa arhitekata u pozitivnom duhu i sa najboljom namjerom želi da doprineseme očuvanju i poboljšanju udobnosti, ljepote i identiteta Novog Pazara.

“Želimo da Vam, ovim putem, uputimo stručni apel za očuvanje skulpture “Pečurke” u njenom autentičnom obliku (u originalnoj formi i obradi materijala od krupnog kamena). Molimo Vas, takođe, da u potpuno autentičnom-nepromijenjenom stanju zadržite što širi prostor oko nje, uključujući dva drveta u betonskim ‘žardinjerama’, kao i segmente originalnog popločanja na najširem mogućem potezu”, piše u apelu.

Njihovi stručni argumenti za ovaj apel su, kako se navodi, savremeni principi transformacije gradskih centara, i na zapadu i na istoku, vode računa o značaju “kolektivne memorije” grada.

Ukazuje se da je utvrđeno da “kolektivna memorija” – uspomene koje građani dijele – puno zavisi od javnog gradskog prostora, naročito onih njegovih dijelova koji su upadljivi, istaknuti, vidljivi.

“Elementi gradskog prostora, kakav je “Pečurka,” doprinose identitetu grada kao i lokalnom patriotizmu (vezanosti građana za grad). Takođe doprinose osjećaju građana da imaju nešto što dijele, da su članovi jednog progresivnog društva koje se temelji na zajedničkoj prošlosti. Osim toga, ako sačuvamo ‘Pečurku’, uključićemo se u najsavremenije tokove razmišljanja i rada u arhitekturi i urbanizmu, tokove koje još uvijek nije dostigla većina gradova u Srbiji i širem regionu. Dok većina gradova i društava prepoznaje značaj nacionalnih spomenika (utvrda, crkava, džamija), malo njih shvata značaj ‘moderne arhitekture’ za identitet grada. Naša ‘betonska arhitektura’ pokazuje da naša modernost nije ‘od juče’, i da u ovom gradu postoji tradicija moderne arhitekture koju građani vole i sa kojom su rasli. Novi Pazar je mali grad, ali je to takođe grad koji po svojoj historiji, geopolitičkoj poziciji, bogatstvu različitosti ima značaj koji prevazilazi njegovu veličinu. Ovo nas obavezuje da pratimo primjere i metode koje su na snazi u najprogresivnijim centrima naše struke, i na zapadu i na ıstoku, ne čekajući da ti trendovi zavladaju u našem regionu”, konstaira se u apelu.

Predstavnicima Grada Novog Pazara se upućuje molbama da, Pečurku žele , kako ističu, bez ikakvih intervencija (oblaganja, kopanja, dograđivanja, zasađivanja).

“Sada, kada je prostor trga Srđana Aleksića nepovratno izmjenjen, ona ostaje da stoji kao spomenik jednog vremena, dokaz naše duge moderne tradicije i uspomena na dječje igre, mladalačke sastanke i sve druge male i velike doživljaje koji čine život jednog grada posebnim i drugačijim”, zaključuju novopazarski ahitekti.

Podsjećaju kako je u posljednjim godinama Gradska uprava doprinijela da se unaprijedi javni prostor grada, postojeći elementi njegovog urbanizma u kombinaciji sa kvalitetnim intervencijama, pretvorili su centar Novog Pazara u “carstvo pješaka,” čiji standard dostiže i prevazilazi mnoge slične i veće gradove u Srbiji, i šire.

Polazeći od savremenih stručnih saznanja, grupa arhitekata Novog Pazara pozitivno ocjenjuje većinu sprovedenih zahvata (uz izuzetak smanjivanja količine gradskog zelenila koje je u gradskim centrima vrijedno poput zlata), i želi da se obrati sa prijateljskom sugestijom i potpuno dobronamjernom kritikom vezano za tekuće intervencije na potezu između ulica AVNOJ-a, Rifata Burdževića i 28. novembra, poznatom među građanima Novog Pazara kao “Pečurka.”

Početkom aprila ove godine radnici apreduzeća koje je angažovala gradska uprava Novog Pazara posjekli su više stabala breze i počeli sa izvođenje radova na popločavanju javnog prostora na dosadašnjim zelenim površinama u užem centru Novog Pazara, u blizini Pečurke, platoa Srđana Aleksića i javnog prostora između ulica Rifata Burdževića i Avnoja.

Povezane vijesti