Aktuelno Kultura Novi Pazar

Arheološko iskopavanje na Bedemu: Najavljena obnova kule “Džephane”

Direktor gradskog muzeja “Ras” u Novom Pazaru Fuad Baćićanin potvrdio je da će se nakon završetka arheoloških istraživanja na sjevernoj kuli Bedema u Novom Pazaru krenuti sa obnovom kule “Džephane”, koja gleda ka centru grada.

On je u izjavi za SNews kazao da arheološka iskopavanja na sjevernom bastionu novopazarske tvrđave izvodi Muzej “Ras”, a finansira Grad Novi Pazar.

“Trenutno se vrše zemljana iskopavanja zbog velikog zemljanog nanosa i šuta na Bedemu, a nakon tih pripremnih radova koji se izvode uz nadzor arheologa počećemo sa arheološkim iskopavanjima. Na ovom dijelu gradske tvrđave, sjevernom dijelu, do sada nije bilo arheoloških iskopavanja”, rekao je Baćićanin i naglasio da će u ovom arheološkom istraživanju pored stručnjaka muzeja Ras učestvovati učestvovati arhelozi iz susjednih opština, Beograda i Sarajeva.

Baćićanin je kazao da će se nakon arheoloških iskopavanja do temelja nekadašnje kule “Džephane” započeti i sa njenom obnovom.

Kula “Džephana” na fotografijama iz Austrougarskog arhiva i  iz Slovenckog etnografakog muzeja kolorizovane od strane istraživača Damira Grude iz Novog Pazara

“Znamo da se tu nalazila kula Džephana, razlog iskopavanja su prvenstveno arheološka istraživanja tog dijela Bedema ali i izgradnja i rekonstrukcija kule Džephanei znamo je sa fotografija”, naglasio je Baćićanin.

Za arheološke radove na Novopazarskoj tvrđavi pord svih dozvola odobrenja su izdali Ministarstvo kulture i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Projekat se izvodi uz saradnju sa Muzejom Sarajeva i Arheološkim institutom iz Beograda.

Novopazarska tvrđava ima dvostruki status zaštite, kao pojedinačni spomenik kulture i u okviru šire prostorne kulturno-historijske cjeline sa starom čaršijom i kompleksom oko Altun-alem džamije.

Tvrđava u kojoj je danas gradski park je srednjovekovno tursko utvrđenje iz 15. vijeka. Podigao ga je jedan od najslavnijih osmanlijskih vojskovođa Isa-beg-Isahović. Prilikom postavljanja temelja Novom (Yeni) Pazaru, na rijeci Raški, raskrsnici karavanskih puteva koji su povezivali Bosnu, Dubrovnik i južni Jadran sa Solunom i Istanbulom.

“Na osnovu ostataka bedema, bastiona i poluzatrpanih rovova konstatovana je trougaona osnova tvrđave koju obrazuju tri ugaona bastiona, tabije, poligonalne osnove, različitih dimenzija. Poslije poraza Osmanlija pred Bečom (1683) i austrijskog prodora do Skoplja (1689), turske vlasti počinju sa dogradnjom i utvrđivanjem nekadašnjeg zdanja. Njegova rekonstrukcija nastavljena je sve do 1750. godine. Za vreme vladavine sultana Abdula Azisa (1861-1876) sazidane su dve nove kule, magacin za smeštaj oružja i municije, manja džamija, kao i nova kasarna”, stoji u zvaničnim podacima Grada Novog Pazara.

Kula Džephana je porušena tokom Prvog svjetsko rata, a njeni ostaci, kao drugi dijelovi tvrđeve uklonjeni su ili prekriveni zemljom 1965. godine kada su komunističke vlasti počele sa gradnjom gradskog parka.

Povezane vijesti