BNV objavilo biografiju Misale Pramenković

Svoje osnovno obrazovanje završila u rodnom mjestu, nakon čega završava medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru. Visoko obrazovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, dok je magistarske i doktorske studije uspješno okončala na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.