Aktuelno Sandžak Srbija

BNV: Od Misije OSCE-a u Srbiji zatražena podrška za reviziju manjinskog Akcionog plana

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) danas je posjetio šef Misije OSCE-a u Srbiji, Andrea Oricio sa saradnicima i tom prilikom se susreo sa rukovodstvom Vijeća. Tokom tog susreta razgovarano je o unaprijeđenju identitetskih i statusnih pitanja sandžačkih Bošnjaka u Srbiji.

Predsjednik Vijeća Esad Džudžo je upoznao ambasadora da je Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo bošnjačkog naroda pokrenulo postupak za utvrđivanje osnovnih elemenata bošnjačke nacionalne politike za koje postoji najveća moguća saglasnost u bošnjačkom narodu.

Kako je saopćeno iz BNV-a na sastanku je predsjednik Vijeća ukazao da je novim manjinskim zakonom uskraćeno ranije stečeno pravo Bošnjaka na proporcionalnu zastupljenost manjina u policiji, tužilaštvu i sudstvu i da je Vijeće uputilo tim povodom predsjednici Ustavnog suda zahtjev za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

“Od Misije OSCE-a u Srbiji zatražena podrška za reviziju manjinskog Akcionog plana za pristupanje Srbije evropskoj uniji jer nisu uvaženi osnovni interesi bošnjačkog naroda. Takav manjinski Akcioni plan nema potrebni legitimitet zato što njime nije predviđena obaveza Republike Srbije da rješava nagomilane probleme Bošnjaka, uključujući i zločine nad Bošnjacima u Sandžaku od devedesetih do danas”, navedeno iz predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji.

Dodaje se i da je predsjednik Vijeća zatražio podršku od ambasadora i Misije OSCE-a u procesu ostvarovanja identitetskih prava Bošnjaka zagarantovanih Ustavom Republike Srbije i Međunarodnim dokumentima.

Ambasador OSCE-a je nakon susreta izjavio da je Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) nastaviti sa pružanjem pune podrške ka ostvarivanju manjinskih prava, te da je neophodno

“Misija OSCE-a će u segmentima u kojima može, pružiti punu podršku. Nastojaćemo da pružimo podršku u svim oblastima koje su u nadležnosti Vijeća. Složili smo se da mladi ljudi treba da predstavljaju motor napredka u svakoj aktivnosti, jer su potencijal koji se može i mora iskoristiti”, izjavio je Oricio.

Podsjećamo da je Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjačkog naroda Sandžaka, pokrenulo postupak za utvrđivanje osnovnih zajedničkih elemenata bošnjačke nacionalne politike za koje postoji (konsenzus) – najveća moguća saglasnost u bošnjačkom narodu.

Usvajanje te inicijative obavezivalo sve političke faktore, prvenstveno političke stranke sandžačkih Bošnjaka, da to ugrade u svoj program i da se javno zalažu za te vrijednosti.

Povezane vijesti