Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

BNV pozvalo Šarčevića na dijalog

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić uputila je dopis srbijanskom ministru prosvjete Mladenu Šarčeviću u kome mu je predložila održavanje sastanka.

Poziv Šarčeviću je kako je danas saopšteno iz BNV-a upućen u cilju otklanjanja posljedica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom djece bošnjačke nacionalnosti pri upisu u obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaku.

“Obrazovanje na bosanskom jeziku je dio obrazovnog sistema Republike Srbije već sedam godina, a kvalitetno sprovođenje ovog programa zavisi od više institucija i obrazovnih ustanova u našoj zemlji. Također, u pravnom sistemu Republike Srbije obrazovanje na maternjim jezicima nacionalnih manjina potpuno je ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku u svim segmentima, što podrazumijeva ravnopravnost prilikom upisa, finansiranje, validnost diploma i prava na dalje školovanje”, navodi se u pismu predsjednice BNV-a i konstatuje da je sa početkom ove školske godine Bošnjačko nacionalno vijeće uvidjelo veliki broj problema pri upisu djece u obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaku.

“Konstatovali smo diskriminaciju nad djecom bošnjačke nacionalnosti u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku prilikom upisa u pripremni predškolski program i u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2019/20. godini. Naime, radi se o grubom kršenju prava djeteta i manjinskih prava javnim favorizovanjem i nametanjem srpskog jezika u obrazovanju djece bošnjačke nacionalnosti. Nažalost, nastala situacija stvorila je i prepreke za ostvarivanje nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije”, ukazuje su pismu predlaže Šarčeviću da održe zajednički sastanak u najkraćem mogućem roku, “u cilju otklanjanja posljedica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom djece bošnjačke nacionalnosti”.

Predsjednica BNV-a Jasmina Curić je, kako je navela, cijeneći iskazane namjere ministra Šarčevića, da kroz rad u Vladi, Republiku Srbiju vodi putem prema EU, što podrazumjeva stvaranje demokratske zajednice ravnopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive, očekuje da će se sastanak sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća održi što prije u vremenu i terminu koji Šarčević odredi.

Povezane vijesti