8 Avgusta, 2022
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

BNV predstavio izvještaj za ovu godinu i planove za 2022. godinu

Rukovodstvo Bošnjačkog nacionalnog vijeća izložilo je danas na konferenciji za medije izvještaj o radu Vijeća za 2021. godinu.

Predsjednica BNV-a Jasmina Curić je na početku kazala da je Bošnjačko nacionalno vijeće  radilo punim kapacitetom i ostvarilo sve planirane aktivnosti u cilju očuvanja identiteta Bošnjaka i unapređenja ostvarivanja prava te boljeg položaja Bošnjaka.

“Djelovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u izveštajnom periodu obilježilo je aktivno učešće u radnim grupama za izrade nacrta izmjena zakona i prijedloga nacrta strateških dokumenta koji se tiču prava i položaja nacionalnih manjina i manjinskih naroda u RS”, istakla je Curić.

Ona je navela da su predstavnici BNV-a učestvovali u izradama nacrta više zakona o izmenama i dopunama, kao što su Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakona o kulturi i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

U svom radu BNV je uzelo učešće u radnoj grupi za novi Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za pregovaračko poglavlje 23, te u realizaciji projekata u oblasti obrazovanja koji su doprinijeli unapređenju kvaliteta i kvantiteta nastave na bosanskom jeziku, gdje je utvrđen rast broja đaka u nastavi na bosanskom u odnosu na predhodnu godinu na nivou Sandžaka.

Podsjećajući da je nastava na bosanskom jeziku u sandžačkim školama počela je 2013. godine, kada se za nju opredijelilo 4545 učenika, iz BNV-a su konstatovali da je svaka naredna godina bila je uspješnija od prethodne te, tako i u školskoj 2021/2022. godini nastavu na bosanskom jeziku pohađa 61% od ukupnog broja učenika u predškolskim, osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, navode u detaljnom izvještaju.

“Analizom podataka iz prethodne godine, kada je procenat učenika u nastavi na bosanskom jeziku u odnosu na ukupni broj iznosio 59%, i ove školske godine sa 61%, utvrđen je porast učenika u nastavi na bosanskom jeziku od 2%”, kažu u ovoj krovnoj instituciji Bošnjaka.

Aktivnosti u oblasti obrazovanja vezane za obuke nastavnika, stručno usavršavanje, izrada udžbenika za reformisane razrede, podrška izdavanju Priručnika za nastavnike kao i kontinuirano praćenje i podrška unapređenju kvaliteta nastave dali su veoma pozitivne rezultate u ovoj godini, istakli su u svom predstavljanju.

Dalje dododaju da su stručni odbori pregledali i dali pozitivno mišljenje na prevode i rukopise 20 udžbenika u procesu reforme obrazovanja. Reformom obrazovanja naredne školske godine svi udžbenici biti dostupni prije početka školske godine, istakli su rukovodioci Vijeća i dodali da će u narednoj godini usmjeriti svoje kapacitete u smjeru jačanja nastave na maternjem jeziku.

“Veliki dio svojih aktivnosti usmjerili smo u pravcu priprema oko nastupajućeg popisa stanovništva, te učešća predstavnika nacionalnih Vijeća u svim radnim tijelima od republičkog do lokalnog nivoa je u toku realizacije”, kazali su.

Pored toga, a u cilju obilježavanja značajnih datuma za Bošnjake, Vijeće je u 2021. godini realizovalo sve planirane manifestacije uprkos epidemiološkim mjerama koje su pratile tekuću godinu.

“U izvještajnom periodu u oblasti kulture, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma Vijeće je podržalo 22 projekta u saradnji sa NVO i fizičkim licima”, nacvode u izvještaju.

Navodeći da je kršenje ljudskih i manjinskih prava od strane državnih institucija i visokih predstavnika države, kao i nekih pojedinaca, kazali su da je BNV dio svojih aktivnosti Vijeće usmjerilo u tom pravcu.

Upućivane su reakcije domaćim nezavisnim tijelima, kao što su Zaštitniku građana i Kancelariji povjerenice za ravnopravnost, ali i međunarodnim institucijama ukazujući na kršenje ljudskih i manjinskih prava koje je u ovoj godini bilo evidentno.

“Podsjećamo na slučaj slanja nacionalističkih poruka sa sportskih manifestacija koje su direktno upućivane bošnjačkom narodu u Srbiji, negiranju bosanskog jezika kao maternjeg jezika Bošnjaka, slučaj oko izvođenja himne početkom školske godine te zastrašivanja nastavnika u nastavi na bosanskom jeziku kao i niz drugih sličnih događaja koji su obilježili ovu godinu”, podsjetili su danas.

Kako su poručili, nastaviće svoje djelovanje zajedno sa Bošnjačkim vijećem u južnom Sandžaku u pravcu podrške formiranju regionalnih institucija i sprovođenju regionalnih sandžačkih projekata.

“Počeli smo već sa izradom plana održavanja Sandžačkih igara za 2022. godinu koje su zbog epidemiološke situacije izostale u predhodnom periodu, a koje u 2022. godini planiramo da organizujemo u Rožajama”, upoznali su i istakli da će još intenzivnije pojačati institucionalnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, a posebno, kako planiraju, u oblasti obrazovanja i kulture.

“Bošnjačko nacionalno vijeće odražava jedinstvo Bošnjačkog naroda, pa ćemo u skladu sa tim nastaviti politiku jedinstva Bošnjaka i pozivanju bošnjačkih regionalnih partija da zajednički, udruživanjem izbornih rezultata formiraju bošnjački blok, a sve u cilju rješavanja nacionalnih pitanja i ostvarivanja nacionalnih interesa Bošnjaka i boljeg života svih građana u Sandžaku”, zaključili su u današnjem obraćanju predsjednica Curić , te predsjednik i potpredsjednik Izvršnog odbora Fahrudin Mavrić i Elvir Eminbegović, te potpredsjednici Fuad Baćićanin i Muhedin Fijuljanin.

Povezane vijesti