Aktuelno Društvo Sandžak

BNV: Prioritet je jedinstvo bošnjačkog korpusa i ostvarivanje prava

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić ocjenila je da je 2019. godinu obilježila borba na zaštiti prava i rješavanja statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka, kao i u tom pravcu otklanjanja diskriminatorskog odnosa države prema Bošnjacima u svim oblastima.

“Ova godina je za Vijeće bila vrlo dinamična godina, sa puno aktivnosti i rada i na kraju se završila sa dosta postignutih rezultata i realizovanih projekata u svim oblastima, a sve ka cilju rješavanja statusa Bošnjaka i rješavanja statusa Sandžaka. Nastojali smo da definišemo i da ukažemo na sve oblike diskriminacije koja je nekada bila drska, otvorena i lako prepoznatljiva, a nekada upokovana i teško prepoznatljiva”, rekla je Curić na završnoj konferenciju za novinare na kojoj su predstavljene aktivnosti BNV tokom 2019. godine.

Ona je zaključila da se diskriminatorski odnos ove godine prvenstveno i otvoreno pokazivao u negiranju postojanja bosanskog jezika, a time i negiranju postojanja Bošnjaka. Zatim u diskriminatorskom odnosu u obrazovanju na maternjem bosanskom jeziku, naročito prilikom upisa djece u odgojno-obrazovne ustanove u Sandžaku, diskriminacije Bošnjaka u pogledu procentualne zastupljenosti u državnim institucijama (pravosuđe i policija) kao i u pogledu ekonomskog tj. privrednog diskriminatorskog odnosa države prema Sandžaku.

Prema riječima predsjednice BNV-a izrada enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, autora prof. dr. Dževada Jahića, projekta od neprocjenjive vrijednosti za Bošnjake, zatim podrške Vijeća i partnerske uloge u projektu Klub mladih istraživača, koji je rezultirao osnivanje Instituta za održivi razvoj Sandžaka i preko velikog broja projekata unaprjeđenja nastave na maternjem bosanskom jeziku, projekata u oblasti kulture, informisanja, a naročito projekata u oblasti podizanja svijesti o nacionalnoj pripadnosti.

– Diskriminatorski odnos države prema Sandžaku

Ona je, napominjući podatak odnosno parametar drastičnog ekonomskog diskriminatorskog odnosa države prema Sandžaku. kazala da po najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, prosječna stopa nezaposlenosti u Srbiji je 9,5 posto, a u sandžačkim opštinama 48,3 procenta. Bruto zarada za oktobar u Srbiji je približno je 76. 000 din, a za Novi Pazar 54.000 dinara.

“Zato u vrh naših prioriteta je pored rješavanja nacionalnih pitanja i ukazivanje na privredni diskriminatorski odnos države, otklanjanje posljedica diskriminacije i stvaranja uslova za brzi ekonomski razvoj Sandzaka pa time i bolji standard života za sve građane koji žive u njemu”, ukazala je ona.

Jedno od pitanja na koje se osvrnula je i Akcioni plan za nacionalne manjine koje je Srbija donijela, a što je bio zahtjev u sklopu Poglavlja 23 i uslov pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.

“Akcioni plan za nacionalne manjine za Bošnjake neprihvatljiv, donijet je u nelegitimnoj proceduri i ni jedan zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća nije prihvaćen. Njime nije predviđeno rješavanje nagomilanih problema i pitanja sa kojim se Bošnjaci susreću, a što je uslov njihovog opstanka na ovim prostorima a to je posebno pitanje pravne sigurnosti, vladavine prava i ravnopravnosti pred zakonom.Naši zahtjevi su usmjereni ka tome da se izvrši revizija Akcionog plana za manjine i zahtjev da se u novim Ustavom definiše status Bošnjaka kao naroda i da se riješi status Sandžaka”, poručila je predsjednica BNV-a.

Predočila je i da je, kao rješenje za sva pitanja i nagomilane probleme, Vijeće, u skladu sa zakonom i svojim statutom, vršeći svoja opća ovlaštenja, da zauzima stavove, pokreće inicijative, preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima Bošnjaka, maja mjeseca, donijelo odluku o pokretanju Inicijative za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, koja predstavlja trajan i stabilan mehanizam za osiguravanje prava bošnjačkog naroda na političku egzistenciju i nesmetani društveni i ekonomski razvoj.

Napomenula je uz skretanje pađnje novinarima predstavnima nevladineih organizacija i građane Sandžaka o ključnoj stvari, koja sekako je kazala, zamjera vlastima u Srbiji, a to je “nepostojanje vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom”.

“To je ključni problem i odbijanjem da se riješi taj problem gubi se smisao postojanja sudstva, policije, tužilaštva i osjećaja povjerenja i sigurnosti koje normalna država treba da pruži građanima”, zaključila je predsjednica BNV-a Jasmina Curić.

Ona je pozvala medije i nevladine organizacije da sa svojim prijedlozima projekata učestvuju u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća i da time date doprinos u rješavanju nacionalnih pitanja, statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka.

– BNV u 2020. pokreće rad Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka i Bošnjačku TV

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi planova zanarednu godinu Jasmina Curić je navela da je jedan od prioriteta za naredni period realizacija sporazuma sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Crnoj Gori, uspostavljanje regionalnih institucija u oblasti kulture, informisanja, saradnje sa dijasporom, ekonomskog razvoja, turizma, sporta i ekologije.

“Bošnjačko nacionalno vijeće je izradilo strategiju za podizanje svijesti obrazovanja na maternjem jeziku, kao bitne odrednice nacionalnog identiteta. Radićemo na realizaciji te strategije. Radićemo na osnivanju i reorganizaciji nekih ustanova. U 2020. godini će se reorganizovati i staviti u funkciju Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka, u planu nam je Bošnjačka TV, da je u 2020. godini stavimo u funkciju. Imamo u planu da osnujeo Centar za obrazovanje na bosanskom jeziku. Smataramo da će te aktivnosti biti u cilju očuvanja prava Bošnjaka, rješavanja statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak”,

Poručila je da su “jedinstvo bošnjačkog korpusa i zajednički rad na ostvarivanju prava stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća”.

Završnoj konferenciji prisustvovali su i članovi IO BNV-a.

Portparol BNV-a i stručni saradnik za informisanje Emir Bihoraca je, uz vizuelni prilaz i prezentaciju, po oblastima, predstavio rad, aktivnosti i postignute rezultate predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji.

Povezane vijesti