Aktuelno Politika Sandžak

Bošnjačko nacionalno vijeće: RTS negirao postojanje bošnjačkog naroda

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) se obratilo predstavnicima Evropske unije i drugim međunardonarodnim institucijama i organizacijama sa zahtjevom da zaštite Ustavom, zakonom i međunarodnim dokumentima garantovana prava bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji.

BNV-e je dana reagiralo  povodom odbacivanja zahtjeva da Javni medijski servis Srbije, Radio-televizija Srbije (RTS), osnuje redakciju na bosanskom jeziku.

“Kao razlog za odbijanje zahtjeva Bošnjačkog nacionalnog vijeća, RTS u pisanoj formi, eksplicitno negira postojanje bosanskog jezika, a time i postojanje bošnjačkog naroda. Ovakav stav je dokaz da srpski državni organi i institucije aktivno sprovode diskriminatrosku politiku prema bošnjačkom narodu u Sandžaku”, navedeno je danas iz predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji.

Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je Evropsku uniju (EU) i druge međunarodne institucije da, kako je navedeno, preduzmu određene mjere u cilju zaštite osnovnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku, kao i da se, bez odlaganja, pristupi rješavanju statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak.

U pismu koji je ispred BNV-a potpisala novoizabrana predsjednica Vijeća Jasmina Curić piše da je posebno zabrinjavajuće što Programski savjet RTS-e sa Odborom za standardizaciju srpskog jezika, Odjeljenjem za srpski jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti, Maticom srpskom i Katedrom za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta, Srpske književne zadruge i Vukove zadužbine, iznosi stav “…da ne postoje razlozi da se lokalni govor Bošnjaka smatra zasebnim jezikom…”, čime se negira postojanje bosanskog jezika kao maternjeg jezika bošnjačkog naroda.

“Osporavaje bošnjačkog nacionalnog identiteta i posebnosti, te osporavanje Bošnjaka kao posebnog nacionalnog korpusa uključujući osporavanje materijalnog jezika i pisma pripadnika bošnjačkog naroda, predstavlja zvanični stav državnih organa Srbije i njenih javnih institucija. Ovim činom Srbija se svrstala u rijedak broj zemalja koje svoju politiku prema brojčano manjim narodima zasnivaju na rasizmu i diskriminaciji”, navela je Jasmina Curić ocjenivši da kada je opredjeljenje prema EU Srbija samo na deklarativnom inovu jer država koja pretenduje na članstvo u EU mora imati nultu toleranciju prema diskriminaciji i svoju politiku ne može graditi na mržnji i neprijateljstvu.

Kako je podvukla uspostavljanje pravednog i demokratskog društva u kome su Bošnjaci ravnopravno, u svim sferama javnog života, predstavlja ideal koji je moguće ostvariti isključivo kroz rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak.

“Očekujem od Vas da preduzmete neophodne korake u cilju zaštite bošnjačkog naroda u Sandžaku, kao i da zhtjevate od Vlade Srbije neodložno rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak”, poručil je predsjednica Vijeća predočevajući ove zahtjeve na temelju zakonom propisanih ovlašćenja Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

U Zaključku koji je Programski savjet RTS-a donio 21. juna ove godine piše da, “uz puno uvažavanje legitimnosti zahtjeva Bošnjaka u Raškoj oblasti koji do sada nisu imali primjedbe na razumljivost jezika kojim im se obraćaju novinari RTS-a, u ovom slučaju nisu ispunjeni lingvistički, kulturni i pravni uslovi da se lokalni govor Bošnjaka u Raškoj oblasti smatra zasebnim jezikom, različitim od zvaničnog srpskog jezika”.

Podsjećamo da se prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Srbije na popisu iz 2011. godine 145.278 građana Srbije se izjasnilo kao Bošnjaci i približno toliko da im je maternji jezik bosanski.

Cjelokupna nastava na bosanskom jeziku u školama na području srbijanskog djela regije Sandžak počela je da se implementira 2013. godine dok je predmet Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture počeo da se izučava 2004. godine. Većina nastavnih programa i udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku odobrena je od nadležnih državih institucija Republike Srbije.

Povezane vijesti