Aktuelno Crna Gora Društvo Regija

Crna Gora: Problem nasilnog ekstremizma nije posebno izražen

Crnogorske institucije i ostali subjekti koji učestvuju u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije intenzivno sarađuju i ostvaruju punu sinergiju, koja je dala značajne rezultate u prethodnom periodu, poručeno je sa Konferencije učesnika u prevenciji i suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstermizma, koji vodi ka terorizmu u Crnoj Gori, a koja je organizovana u Podgorici 9. oktobra, u saradnji sa Inicijativom za Integrisano upravljanje unutrašnjom bezbjednošću na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Integrative Internal Security Governance initiative – IISG).

Kako je zaključeno na ovom skupu u Crnoj Gori problem nasilnog ekstremizma nije posebno izražen, ali uzimajući u obzir činjenicu da nijedna država nije imuna na ove pojave i da rizici uvijek postoje, u kontinuitetu se unapređuje rad svih relevantnih aktera, i izgrađena je kvalitetna organizaciona struktura institucija države i civilnog društva, radi pružanja sistemskog odgovora, kako u dijelu prepoznavanja, praćenja, suzbijanja, tako i na planu sprovođenja konkretnih postupaka deradikalizacije, reintegracije i resocijalizacije.

Nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović je istakao da je Crna Gora u ovoj oblasti otišla korak dalje u odnosu na zemlje regiona, uspostavljajući Nacionalnu platformu za borbu protiv nasilnog ekstremizma.

Pored Nacionalnog operativnog tima za borbu protiv nasilnog ekstremizma, naš sistemski pristup ovom problemu dodatno je ojačan formiranjem Tima za zaštitu i pomoć, koji će se baviti pojedinačnim slučajevima, kao i uspostavljanjem kvalitetne komunikacije sa javnošću, uvođenjem besplatnog broja 080 12 12 12 kao i kreiranjem sajta zajednoprotivekstremizma.me, saopštio je nacionalni koordinator Pejanović.

“Naš cilj je jasan, želimo da povećamo otpornost crnogorskog društva na radikalizam i nasilni ekstremizam, ojačamo institucije i druge društvene subjekte, kroz angažman cjelokupnog društva i multi-agencijski i multi-sektorski pristup, kao i mehanizme međunarodne saradnje na planu borbe protiv ovih pojava”, naglasio je Pejanović, prenosi se iz MUP-a Crne Gore.

Takođe je istakao da je posebno značajna uloga civilnog sektora, akademske zajednice, vjerskih zajednica, medija kao i privatnog sektora. U narednom periodu nastavićemo jačanje međusobne saradnje kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti, razmjenu znanja, iskustva i edukacije, u cilju jačanja otpornosti crnogorskog društva na ove negativne društvene pojave.


Dragan Pejanović i Ramiz Huremagić

Regionalni savjetnik Evropske unije za borbu protiv terorizma i bezbjednost Filip de Ceuninck je iskazao zadovoljstvo što prepoznaje posvećenost Crne Gore borbi protiv nasilnog ekstremizma, i naglasio da je potrebno nastaviti sa djelovanjem u pravcu dalje izgradnje institucija, jačanju prevencije i razvijanju sistema ranog prepoznavanja radikalizacije. Pohvalio je napore Crne Gore na ovom planu, ističući da može poslužiti kao primjer u regionu, kada je u pitanju multidisciplinarni pristup.

Ramiz Huremagić, Šef Grupe za podršku IISG-a za Zapadni Balkan je saopštio da je predan rad crnogorskih institucija, ali i civilnog sektora, naročito na preventivnom planu dao rezultate.

“Oformljen je dobar sistem, kao “kičma” nacionalne platforme za suprostavljanje radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu, koji je još potrebno dodatno unaprijediti kroz koordinaciju nacionalnog i lokalnog nivoa, a pravce djelovanja dodatno usmjeriti na programe edukacije, treninge za praktičare i prevenciju individualnih slučajeva”, kazao je Huremagić.

Pored sastanka nacionalnih aktera u prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma, održan je, takođe u organizaciji Nacionalnog koordinatora i Grupe za podršku IISG-a, i koordinacioni sastanak sa donatorima – ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija, koji su iskazali podršku za nastavak realizacije aktivnosti koje će doprinijeti postizanju strateških i operativnih ciljeva definisanih budućom Strategijom suzbijanja nasilnog eskstremizma 2020-2024 i pratećim Akcionim planom.

Odgovoran i profesionalan odnos Crne Gore prema ovom fenomenu legitimiše je kao kredibilnog partnera u davanju doprinosa regionalnim i međunarodnom naporima u suočavanju sa ovim globalnim izazovima i prijetnjama, jedna je od poruka sa konferencije.

Ovom prilikom Šef Grupe za podršku Integrisanog upravljanja unutrašnjom bezbjednošću na području Zapadnog Balkana, Ramiz Huremagić uručio je donaciju Nacionalnom operativnom timu – u vidu deset prenosnih kompjutera, koje je u ime Tima primio nacionalni koordinator Pejanović. Donacija, koja je finansirana iz fonda IPA II 2016 – Podrška prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma (P/CVE), nije značajna samo sa aspekta unapređenja tehničke opremljenosti Tima, već predstavlja potvrdu podrške Timu u ispunjavanju zacrtanih ciljeva.

Izvor i foto: MUP R. Crne Gore

Povezane vijesti