Aktuelno Crna Gora Društvo Srbija

Danas rezultati projekta “Budimo pripremljeni”

U Novom Pazaru danas će biti predstavljeni rezultati projekta iz oblasti smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa “Budimo pripremljeni”.

Projekat za cilj ima jačanje kapaciteta nadležnih institucija za prevenciju i brži odgovor u slučaju požara i poplava kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o važnosti pitanja smanjenja rizika od katastrofa, a sprovodi ga Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-Sektor za vanredne situacije i FORS Montenegro, u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Crne Gore.

U prostorijama restorana PU Novi Pazar, sa početkom u 13.30 sati, planirano je održavanje konferencije u vezi projekta “Budimo pripremljeni”, najavljeno je iz Odjeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru.

Realizacija ovog projekta započeta je 1. decembra 2019.godine.

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore je regionalna razvojna organizacija koje između ostalih sprovodi i projekat DIRECT – Budimo otporni na nepogode koji podrazumjeva unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode čiji broj je u porastu. Važan segment projekta je unapređenje međunarodne saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koja omogućava razmjenu iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce na teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Povezane vijesti