Društvo Srbija

Dudić i Malić kandidati za glavnog muftiju

Za Glavnog muftiju i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) u narednim mandatu od pet godina predložen je aktuelni predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud ef. Dudić i direktor Škole Kur’ana Časnog i imam Altun alem džamije hafiz Irfan ef. Malić, potvrđeno je iz te islamske zajednice.

Izbor predsjednika Mešihata biće održan u subotu 22.12.2018. godine, a izborno tijelo čine: članovi Sabora, glavni imami, dekan i direktori obrazovnih ustanova, te profesori vjerskih predmeta na Fakultetu islamskih studija u Novom Pazari-u i u medresama.

Na oficijelnom sajtu Mešihata IZuS “mesihat.org”, u kategoriji “Ustav”, na današnji dan nije bilo moguće imati uvid u taj akt koji uređuje unutarnje odnose ove islamske zajednice.

Predsjednik Mešihata za svoj rad odgovara Saboru koji je najviši predstavnički i zakonodavni organ Islamske zajednice.

Prema Ustavu iz 2007. godine izbore raspisuje Mešihat, koji ujedno utvrđuje datum i mjesto održavanja izbora za Sabor IZ. To se po pravilu obavlja u određenom roku u svim izbornim jedinicama, a najkasnije u roku od 60 dana od raspisivanja izbora. Član 84 propsiuje da izborima rukovodi Centralna izborna komisija koju imenuje Mešihat.

Odluka o izboru predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji donešene je krajem oktobra ove godine, a medžlisi i ustanove Islamske zajednice imali su pravo do 7. decembra predlagati kandidate za ovu funkciju.

– Mevlud ef. Dudić –

Rođen je 21.06.1966. god. u selu Biohane, općina Tutin. Nakon Allauddin medrese u Prištini, završio je Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Nakon osluženja vojnog roka 1991. godine, odlazi na specijalističke studije na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu u trajanju od 1 semestra, iz oblasti Islamskog misionarstva.

Specijalističke studije završio je u Americi, u dva navrata: 2002. godine boravi na Univerzitetu Harisonburg u Virdžiniji, a 2008. godine na studijskom putovanju State Departmenta u Vašingtonu u okviru projekta Obrazovna politika lidera. Magistrirao i doktorirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Dudić je karijeru, kako se navodi u zvaničnoj biografiji, zapoe kao imam, hatib i vaiz pri Medžlisu IZ-e Tutin i profesor u Medresi na predmetima: kiraet, fikh, akaid, hadis i imamet. Bio je član Sabora IZ-e Kosova, Srbije i Vojvodine do osnivanja Mešihata IZ-e Sandžaka 1993. god. Član je Međureligijskog vijeća od 1996. god.

Bio je član je Sabora IZ-e u BiH u tri mandata od 1997. do 2014. godine, a potpredsjednik Sabora IZ-e u BiH potpredsjednik od 2010 do 2014. godine. U dva mandata biran je za zamjenika predsjednika Mešihata i muftije sandžačkog.

Od 1994. do 2006. god. obnašao je funkciju direktora Gazi Isa-beg Medrese, kada je izabran za dekana Fakulteta za islamske studije gdje je bio od 2006. do 2008. godine, gdje je predavao kiraet, a trenutno da’vu i metodiku islamske vjeronauke.

Bio je od 2001. god. i član Vladine komisije za uvođenje i sprovođenje vjeronauke u obrazovni sistem Srbije.

Od 2008. do 2014. obnašao je dužnost rektora Internacionalnog Univerziteta u dva mandata. Prošao je proceduru izbora u zvanja asisstenta, docenta, vanrednog i redovni je profesor komunikologije.

Od 2009. do 2010. biran je za predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice, a od 2010. do 2011. godine predsjednik je Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Član je Senata i jedan od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) od 2011. kao i Senata Svjetskog bošnjačkog kongresa od 2012. god. U oktobru 2013. god. imenovan je za muftiju beogradsko-novosadskog.

Nakon što se sa pozicije “glavni muftija” povukao Muamer Zokorlić, Dudić je na izborima za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji u izabran je u januaru mjesecu 2014. godine. Član je Islamske svjetske lige – Rabite u Mekki.

Dobitnik je više priznanja, koristi se arapskim, engleskim i albanskim jezikom. Mevlud ef. Dudić je objavio je preko pedeset radova u međunarodnim naučnim časopisima iz oblasti islamskog misionarstva, metodike islamske vjeronauke i komunikologije. Recenzent je deset udžbenika učestvovao je na veći broj međunarodnih skupova.

Oženjen je i otac četvoro djece.

– Irfan ef. Malić –

Irfan ef. Malić je rođen 21.08.1983. godine. Završio je medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru godine, kao učenik generacije i iste godine upisao Islamski fakultet u Damasku, Sirija.

Diplomirao je na Fakultetu za islamske znanosti i arapski jezik „Al-Fath“, odsjek odjeljenja Al-Azharovog fakulteta iz Kaira 2007. godine. U Kairu je završio hifz Kur’ana Časnog i stekao idžazu sa senedom do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. pred šejhom Ahmed Jasin Karutom.

Od 2010. godine obavlja funkciju direktora Škole Kur’ana Časnog, angažovan je i kao profesor kiraeta u Medresi Gazi Isa-beg.

Kao hafiz je 2017. godine stekao još jednu idžazu sa senedom do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. pred šejhom iz Poslanikove s.a.v.s. džamije u Medini, Abdullahom el-Bellušijem.

Malić ef. Irfan je poznak kao jedan od predvodnika mirnih protestnih skupova u Novom Pazaru. Oženjen je i otac petoro djece.

Povezane vijesti