Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

Džudžo na sjednici Savjeta za nacionalne manjine zatražio hitno rješavanje pitanja Bošnjaka u Srbiji

Osma sjednica Republičkog savjeta za nacionalne manjine na kojoj su prisustvovali predstavnici 21 nacionalnog vijeća i svih resornih ministara, održana je u četvrtak u Vladi Srbije.

Učestvujući u raspravi predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo upoznao je predsjednicu Vlade Srbije Anu Brnabić, koja obavlja i funkciju predsjednice Savjeta, sa tri pitanja koja opterećuju pripadnike bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji i zatražio njihovo hitno rješavanje.

On je istakao neophodnost hitnog procesuiranja zločina nad Bošnjacima iz 90-tih godina, usklađivanje nacionalnog sastava zaposlenih u javnom sektoru, te rješavanje ustavno-pravnog statusa Bošnjaka i regije Sandžak, saopćilo je Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV).

“Predsjednik Džudžo je od premijerke Brnabić lično, kao i ovog organa, zatražio otvaranje studijskog programa Bosanski jezik i književnost na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, profunkcioniranje Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, otvaranje redakcije na bosanskom jeziku na RTS-u, kao i podršku potpisivanju bilateralnog sporazuma između Srbije i Bosne i Hercegovine u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja”, navode iz predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji.

Predsjednik Vijeća je također istakao i da će se BNV uključiti u proces izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za manjine onog momenta kada dođe do revizije ovog značajnog dokumenta.

– Kultura u 2019. godini prioritetna oblast za finansiranje programa i projekata nacionalnih manjina

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Vlada radi na kontinuiranom unaprjeđenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje žive u Srbiji, istakavši da je rad Savjeta za nacionalne manjine potvrda posvećenosti ovoj temi.

Brnabić, koja je po četvrti put predsjedavala sednici pomenutog savjeta, naglasila je da su brojne aktivnosti Vlade i drugih institucija, medija i organizacija civilnog društva doprinjele podizanju svijesti građana o prisustvu pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji i o njihovim pravima, kao i boljoj primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva.

Premijerka je navela da su u periodu između dvije sednice Savjeta usvajane izmjene i dopune propisa kojima se regulišu prava nacionalnih manjina, prije svega Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, Zakona o matičnim knjigama i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ona je podsjetila na to da su na izborima 4. novembra prošle godine članove nacionalnog saveta birali pripadnici 22 nacionalne manjine. Nakon uspešno sprovedenih izbora, konstituisani su svi nacionalni saveti, a pored postojećih nacionalnih saveta, obrazovana su još dva nova i to Nacionalni savet poljske i Nacionalni savet ruske nacionalne manjine.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije Brnabić je upoznala predstavnike nacionalnih savjeta nacionalnih manjina o značaju sprovođenja projekta Adresnog registra, koji zajedno realizuju Republički geodetski zavod, Pošta Srbije, Stalna konferencija gradova i opština i lokalne samouprave.

“Ažuriranje adresnog registra još jedan je od važnih koraka u pravcu uvođenja reda u državi i modernizaciji državne uprave”, istakla je premijerka i objasnila da će na ovaj način građanima i privredi biti omogućene efikasne i lako dostupne usluge koje pruža država.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je Savjet za nacionalne manjine jednoglasno usvojio predlog Koordinacije nacionalnih savjeta da kultura u 2019. godini bude prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz budžetskog Fonda za nacionalne manjine.

Ružić, koji je zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, naveo je da je cilj dodjele sredstava iz Fonda unapređenje kulturne djelatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, uz napomenu da je za finansiranje ovih programa i projekata opredeljeno 30 miliona dinara.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović predstavila je Sedmi, Osmi i Deveti izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ističući da je u toku izrada i Desetog izvještaja čije je predstavljanje planirano za april.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Kancelarijom Vijeća Evrope (VE) u Beogradu organizovala predstavljanje Analize izvještaja o primjeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja sadrži preporuke za buduća poboljšanja, u skladu sa standardima VE i Evropske unije. Pomenutu analizu izradili su eksperti koje je angažovao VE.

Povezane vijesti