Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

“Ima sluha za narod” u Novom Pazaru

Zaštitnik građana Zoran Pašalić će sa saradnicima, u četvrtak, 5. septembra 2019. godine, posjetiti Novi Pazar u okviru kampanje „Dan Zaštitnika građana“.

Zaštitinik građana će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe na rad organa javne vlasti.

Kako je najavljeno iz te instutitucije Zoran Pašalić će, osim sa građanima, razgovarati i sa predstavnicima lokalne vlasti, a konferencija za medije biće održana od 11.00 do 11.30 u Skupština grada Novog Pazara.

Ombudsman će od 09.00 – 15.00 sati primati pritužbi građana (novinari mogu razgovarati sa građanima ukoliko oni pristanu da daju izjavu za medije)
u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“, Gradski park bb.

Pašalić će nakon sastanak sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i konferencije za novinare imati i radni sastanak sa predstavnicima javnih ustanova, javnih preduzeća i organizacijama civilnog društva.

Zaštitnik građana, po pritužbi građana ili sopstvenoj inicijativi, u posebnom postupku provjerava da li je u radu organa uprave bilo ili ima propusta. Ako ih utvrdi, Zaštitnik građana traži od organa uprave da propuste ispravi i preporučuje način za to. Organ uprave mora obavjestiti Zaštitnika o tome šta je uradio po preporuci i, ako nije, obrazložiti zašto. Osim pokretanja i vođenja postupka, Zaštitnik građana može da posreduje, daje savjete i mišljenja i utiče na unaprjeđenje rada organa uprave i zaštite ljudskih sloboda i prava. Tako Zaštitnik građana djeluje preventivno (sprječava buduće slučajeve kršenja prava) i edukativno (obrazuje građane, ali i zaposlene u organima uprave o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti).

Ombudsman ili “narodni advokat” je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe na zloupotrebe ili povrede prava. Ombudsman je prvi put uveden u Švedski parlament 1809. godine u cilju kontrole izvršne vlasti. Riječ ombudsman u švedskom jeziku označava osobu koja „ima sluha za narod“.

Zaštitnik građana u Srbiji nije ovlašćen da kontroliše rad: Predsjednika Republike, Vlade Republike Srbije, Narodne skupštine, Ustavnog suda, Sudova i javnih tužilaštava. Budući da nije nadležan da kontroliše rad navedenih organa, Zaštitnik građana nije u mogućnosti da postupa po vašim pritužbama koje se odnose na njihov rad, piše na zvaničnoj internet stranici Zaštitnika građana.

Povezane vijesti