23 Marta, 2023
Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

Inflacija 8,8 posto, cijene energenata i hrane glavni razlog

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je inflacija u februaru na mjesečnom nivou iznosila 1,1 procenta dok je u odnosu na februar 2021. godine iznosila 8,8 procenata što je u najvećoj meri u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije (NBS) iznijetim u februarskom Izvještaju o inflaciji.

Na mjesečni rast inflacije, slično cjenovnim kretanjima prethodnog mjeseca, najviše su uticale cijene hrane, i to prije svega cijene povrća i prerađene hrane. Mjere Vlade Srbije u pogledu ograničavanja cijena osnovnih životnih namirnica uticale su na to da tempo rasta cijena prerađene hrane, uprkos i dalje visokim troškovnim pritiscima, u periodu decembar 2021 – februar 2022. uspori na oko 1 posto mjesečno, što je dvostruko niže nego u oktobru i novembru 2021, kada je mjesečni rast ovih cijena iznosio u proseku oko 2 posto.

Kako se ocjenjuje iz NBS-a visok međugodišnji rast cijena hrane većim dijelom je posledica djelovanja faktora na strani ponude na koje mjere monetarne politike imaju ograničen efekat – visokog rasta svjetskih cijena energenata i svjetskih cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda, prošlogodišnje suše i posledično znatno uvećanih troškova u proizvodnji hrane.

– Šokovi na svjetskom tržištu nafte

Cijene energenata su na mjesečnom nivou u februaru porasle za 1,2 procenta. Njihovo kretanje je u cjelosti bilo opredjeljeno globalnim faktorima, prije svega rastom svjetske cijene nafte, koji se prelio na rast cijena naftnih derivata na domaćem tržištu. Rast cijena naftnih derivata u februaru od 2,6 posto zabilježen je u prvoj polovini mjeseca.

NBS konstatira da kretanje cijena naftnih derivata će i u narednom periodu biti pod uticajem nove uredbe Vlade Republike Srbije kojom se određuje najviša maloprodajna cijena. U vezi s tim, očekuje se da ova uredba ublaži prelivanje eventualnih šokova na svjetskom tržištu nafte na cijene naftnih derivata u Srbiji i na taj način smanji inflatorne pritiske.

Prema projekciji Narodne banke Srbije iz februarskog Izvještaja o inflaciji, trebalo bi da se međugodišnja inflacija od drugog tromesečja nađe na opadajućoj putanji i da do kraja perioda projekcije postepeno usporava ka centralnoj vrednosti cilja. U međuvremenu, rizici po pitanju inflacije u narednom periodu u znatnoj mjeri su se intenzivirali, prije svega u domenu kretanja cijena proizvoda koji se kotiraju na svjetskim robnim berzama, počev od cijena energenata, preko cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda do cijena metala i drugih industrijskih sirovina.

I pored toga, procjene Narodne banke Srbije i dalje pokazuju da opadajuća putanja inflacije ne bi trebalo da bude ugrožena, pri čemu će inflacija na kraju godine u velikoj mjeri zavisiti od materijalizacije aktuelnih rizika.

To se prije svega odnosi na dužinu trajanja konflikta u Ukrajini i na ishod ovogodišnje poljoprivredne sezone, koja je za potrebe projekcija pretpostavljena na nivou prosječne, odnosno nešto bolje od prethodne, kada je zabilježen pad poljoprivredne proizvodnje od 5 posto.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: