Lice dana

Irfan Ćorović, najbolji diplomac na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, rođen 04.11.1993. u Tutinu. Osnovnu i srednju skolu završio u rodnom gradu kao đak generacije. Fakultet medicinskih nauka upisao 2012., u septembru 2018. diplomirao kao student generacije. U oktobru 2018. upisao doktorske studije medicine u Kragujevcu, smjer imunologija, infekcija i inflamacija. Autor je i koautor više naučnih radova, učesnik brojnih internacionalnih studenskih kogresa a ovog mjeseca će prezentovati svoj rad na Internacionalnom kongresu mladih ljekara u Banjaluci. Doktor medicine i student generacije na integrisanim akademskim studijama medicine, Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Irfan je dobitnik nagrade Srpskog lekarskog društva (SLD) kao najbolji diplomac na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Dvije godine je proveo kao lokalni koordinator za edukaciju najveće studentske organizacije na svijetu, IFMSA. Bio je i ambasador internacionalnog kongresa studenata u Sarajevu, trenutno je student prodekan na fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu i član Senata Univerziteta u Kragujevcu.

Povezane vijesti