Izjava dana

Jsmina Curić

Jasmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća na otvaranju 46. sandžačkih igara u Sjenici, 22. avgusta 2019.: “Sandžačke igre su bile i ostale mjesto susreta mladih sportista, pripadnika svih naroda koji vijekovima žive u miru i harmoniji u našem lijepom Sandžaku. Bošnjačko nacionalno vijeće sa radošću podržava sve projekte kojima je u osnovi povezivanje, saradnja, izgradnja ravnopravnosti među narodima koji žive u Sandžaku. Osnovna poruka Sandžačkih igara je uvijek bila da narodi u Sandžaku žive u slozi, zajedništvu i miru i da na tim osnovama grade sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost. Glavna odlika i ono što Sandžačke ige čini posebnin je da se održavaju, isključivo, na teritoriji Sandžaka”.

Povezane vijesti