Zanimljivosti Život

Kako su Turci obnovili Petrovu crkvu kod Novog Pazara

Prema narodnim sjećanjima “najstariju hrišćansku zadužbinu na Balkanu”, Petrovu crkvu kod Novog Pazara obnovili su Turci.

Kako je pisao dnevli list “Vreme”, iz Kraljevine Jugoslavije 1940. godine, tri godine pred obnovu crkve u cijelom Sandžaku, a naročito u Novom Pazaru vladala je i opustošila strahovita suša. Izvori su presušili, rijeka Raška iščezla iz svog korita, sasušili su usevi, zemlja pucala. Ljudi se mučili bez vode i hljeba. Pojavile su se bolesti i glad. Nekada bogati sandžački seljak osiromašio je.

Na povik jednog seljaka na svoje magare natovareno ćumurom “šta obilaziš kao kiša oko Novog Pazara”, paša, upravitelj grada, koji je čuo te riječi, ga upitao zna li zašto kiša obilazi njegov grad. Seljak mu je odgovorio da je to Božja kazna zbog toga što se u crkvi zatvara stoka.

Paša je zatim pozvao hodže da uče dovu za kiši ali i vladiku Čurla i raju i pravoslavno sveštenstvo da upute molitve kako bi pala kiša.

“Vladika je pristao, ali je napomenu da za takvu stvar valja za drugi dan Duhova (praznik) očistiti Petrovu crkvu. I to je odmah bilo učinjeno. Posle molepstvija (molitve) krenula je litija oko Novog Pazara. Kad su stigli na mesto koje se zove ‘Svoj Bog’
odjedno je pala tako jaka kiša da litija nije mogla krenuti, već su se ljudi rasturili kućama”, piše u tekstu Vremena čiji je autor S. Omeragić.

Sutradan, smatrajući da je molitva u crkvi učinila da kiša padne, paša je pozvao vladiku i sazvao gradsko vijeće koje je riješilo da se crkva obnovi. Stali su skupljati dobrovoljne priloge i Srbi i Turci, a vladika je pozvao majstore da crkvu obnove.

List “Vreme” je 1940. godine pisao o obnovi Petrove crkve.

Kako se ističe onaj dio pomoći koji su Turci obećali je bio skupljen na vrijeme dok su Srbi potpuno iznevjerili. Skupljeni prilozi nisu bili dovoljni za pokriće troškova i svi napori vladike Čurla ostali su uzaludni. Srbi nisu dali svoj dio. Zato je vladika prodao svoj fijaker i konje da podmiri majstore, a na Novopazarce baci anatemu (prokletstvo) “nikada se ne rađala muške glave, niti ko mogao oženiti sina niti udati kćerku”.

Zbog tog prokletstva, za koje su vjerovalli da im se dešavaju sve nedaće, ovdašnji hrišćani su u Istanbul, kod Vaseljenskog parijarha poslali delegaciju viđenih ljudi koja mu je ispričala za anatemu. Patrijarh je pristao da ih oslobodi prokletstva ali pod uslovom da izgrade novu crkvu u Novom Pazaru. Patrijarh im je izdaio i “pismenu razrešenicu”, a delegacija viđenih ljudi se vratila u Novi Pazar. Iste, 1867. godine počelo je zidanje crkve u Novom Pazaru. Petrova crka je obnovljena i dozidana. Svake godine, na drugi dan Duhova, na sjećanje kada je pala kiša, služi vjerska služba.

“Toga dana, kako pričaju stari ljudi, kiša mora da padne”, zaključuje se članku sa interesantnim tekstom koji je javnosti ustupio profesor i publicista iz Novog Pazara Damir Gruda.

Petrova crkva kod Novog Pazara (Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla) predstavlja najstariji spomenik crkvene arhitekture na ovom području. Na prostoru crkve za koju se vjeruje da je izgrađena u 8. vijeku pronađeni su ostaci ilirskog kneževskog tuluma iz 5. vijeka pne.

Povezane vijesti