Aktuelno Politika Sandžak

Lista “Vakat je” ogradila se od inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i specijalnog statusa za Sandžak

Lista “Vakat je, prof.dr. Sait Kačapor” je saopštila da vijećnici te liste nisu prisustvovali sjednice Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), održane u četvrtak, na kojoj je pokrenuta “Inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak”.

Ta lista podsjeća da je prvi princip formuliran u smislu oslobađanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća partikularnih uticaja i sprovođenja partijskih interesa, odnosno politizacije rada Vijeća.

Iz liste koju je na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće podržala Sandžačka demokratska partija (SDP) navode da su članovi Izvršnog odbora iz liste “Vakata je” bili odlučni da ne učestvuju na sjednici “da ne budu izmanipulirani da svojim diskusijama proizvedu sukob mišljenja i konačno da dođe do njihovog preglasavanja”.

“Za sjednicu Izvršnog odbora, koja je održana danas, 23. maja 2019 godine, u dnevni red su ubačena dokumenta u čijoj izradi nije učestvovalo Vijeće, niti bilo koji organ Vijeća. To se direktno kosi sa prvim principom na kojem je, izmedu ostalih, formirana koalicija. Zbog toga je Lista ‘Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor’ odlučna u stavu da naši vijećnici, članovi Izvršnog odbora, ne učestvuju u radu današnjeg saziva Izvršnog odbora, te da ne budu izmanipulirani da svojim diskusijama proizvedu sukob mišljenja i konačno da dođe do njihovog preglasavanja. Na taj način, želimo dati svoj doprinos da se sačuva jedinstvo koalicije koja čini sadašnji sastav Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji Ovim putem, upućujemo apel pripadnicima liste ,,Samoopredjeljenje, dr. Sulejman Ugljanin” da svoje partijske interese rješavaju u okvirima svoje političke opcije i da ih ne nude Bošnjačkom nacionalnom vijeću, jer po našoj ocjeni to unosi zabunu, stvara razdor i prijeti uspješnosti zajedničkog rada”, navela je lista “Vakata je”, objavila je RTV Novi Pazar, bliska toj političkoj opciji.

U reagiranju za javnost piše da su vijećnici liste “Vakat je” dobili određena zaduženja u strukturi Vijeća, baš onako kako su i očekivali tako da je veoma lahko uspostavljena koalicija, ali da su zabunu unijela događanja u vezi imenovanja ulica.

“U dosadašnjem radu Vijeća i svih njegovih organa, pripadnici naše Liste nisu imali nikakvih zamjerki. Javnost se mogla osvjedočiti da Vijeće funkcionira na izuzetno zdravim osnovama, te su početni uspjesi, na svim poljima, vidljivi. S obzirom da se koalicija tako formirala, te da je Vijeće radilo na obostrano zadovoljstvo, do sada nije imalo potrebe da se drže posebni odvojeni sastanci vijećnika Liste ‘Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor’. Zadnja događanja vezana za imenovanje ulica i trgova, unijela su određenu zabunu, koju je Vijeće željelo prevazići na najbezbolniji način, nudeći da se procedura vrati Vijeću i da Vijeće bude predlagač metodologije i svih ostalih potrebnih aktivnosti kako bi taj problem riješio na bezbolan način”, naglašavaju i dodaju i ističu svoju spremnost da i dalje zajednički rade “na osnovama obostranog uvažavanja i poštovanja, kako je to teklo do sada”.

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) pozvalo je u četvrtak sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate specijalni status za Sandžak kao zajednički koncept za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak.

“Vijeće poziva bošnjačke političke stranke u Sandžaku, bošnjačke nacionalne institucije i organizacije u Sandžaku i organizacije civilnog društva da pruže podršku ovoj Inicijativi, učestvuju u aktivnostima Vijeća, te da samostalno preduzimaju radnje na promociji, afirmaciji i implementaciji ove Inicijative. Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, poziva sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate specijalni status za Sandžak kao zajednički koncept za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak”, navedeno je u saopštenju BNV-a.

Povezane vijesti