Aktuelno Novi Pazar Politika Sandžak

Matica Bošnjačka: Nećemo dopustiti urušavanje projekta nastave na bosanskom jeziku

Vijećnik liste Matica Bošnjačka u Bošnjačkom nacionalnom vijeću (BNV) Admir Muratović poručio je da Matica Bošnjačka neće dopustiti urušavanje projekta nastave na bosanskom jeziku, te da će svi kapacitetiti Matice bošnjačke biti stavljeni na raspologanje kako bi spasilili projekat nastave na bosanskom jeziku.

“Bošnjaci su svjesni svoga identiteta, značaja BNV-a, značaja nastave na bosanskom jeziku i bez obzira što je trenutno nastava u ozbiljnoj krizi, mi sa liste Matica Bošnjačka, pravit ćemo saveze sa svim intelektualcima i nećemo dopustiti da neko iz pomenutih razloga uruši nešto što je bio san predhodnih generacija. Na to nema niko pravo”, rekao je Muratović za medije bliske toj listi i Stranci pravde i pomirenja (SPP).

On je ponavio spremnost Matice Bošnjačke da sve svoje resurse i sve svoje kapacitete stavi na raspolaganje i BNV-u i školama.

“One koji su odgovorni na nivou države, pozivamo da ne dopuštaju da pojedinci koji nisu na visini zadatka, dovode u pitanje ono što je interes jedne veoma značajne zajednice koja želi da na ovom prostoru i u ovoj državi organizira svoj život u skladu sa onim što je njihov interes. U svakom slučaju, poštujući i čuvajući interes onoga što se zove zajednička kuća”, rekao je Muratović, prenijela je na svom sajtu Sandžačka novinska agencija (SANA).

Predstavnik liste Matica Bošnjačka i Stranke pravde i pomirenja (SPP) je ocjenio da se Bošnjačko nacionalno vijeće bavilo apstraktim pitanjima, ne dajaći značaj obrazovanju i implementaciji nastave na bosanskom jeziku, te i iznio niz kritika na račun lidera SDA Sandžaka i vijećnika u BNV-u Sulejmana Ugljanina.

Muratović je pozvao roditelje da ne odustaju od nastave na bosanskom jeziku, ocjenivši da ta nastava doživljava najniži stepen odziva učenika od njenog uvođenja 2013. godine.

„Poruka roditeljima, ja znam da je teško ali onaj koji se i malo osjeća Bošnjakom, svoje dijete mora zadržati na nastavi na bosanskom jeziku. Svi zajedno, zajedničkim snagama ili pritiskom na postojeći saziv BNV-a ili kada dođu izbori jednostavno pokazati onima koji improvoziju sa svim vrijednostima, da u ime ovog naroda to više ne mogu raditi. To je jedini put, ja bi volio da postoji neki drugi i da se promjeni stanje. Stanje jednog naroda se neće promjeniti dok taj narod ne promjeni sebe u kvalitativnom smislu“, poručio je Muratović ne osvrnuvši se na sprovedenu proceduru izjašnjavanja roditelja o upisu djece na nastavu na bosanskom jeziku, ulozi škola i državnih organa u tom postupku.

Većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću čine lista “Samoopredjeljenje-Sulejman Ugljanin”( bliska SDA Sandžaka) i lista “Vakat je – Sait Kačapor” (bliska SDP-u, a lista “Matica Bošnjačka” (bliska SPP-u i Mešihatu IZuS) čini manjinski dio viječnika u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

U vezi upisa bošnajčke djece na nastavu na bosanski jezik, odnosno srpski jezik do sada se nije oglasila Sandžačka demokratska partija (SDP), koja se zvanično deklariše kao bošnjačka stranka i participira u republičkim i lokalnim vlastima.

SDA Sandžaka je tokom prošle sedmice od državnih organa Srbije nekoliko puta zatražila da prestane sa diskriminacijom bošnjačke djece na taj način što će se bošnjačka djeca upisivati po automatizmu na bosanski jezik kao srpska djeca na srpski jezik, kao i pritiscima prilikom upisa u nastavu na bosanskom jeziku, te da se taj postupk ponovi uz slobodno izražavanje roditelja popunjavanjem formulara kod svojih kuća.

Podsjećamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije objavilo da je uputilo dopis direktorima obrazovno vaspitnih ustanova u Novom Pazaru u kome se navodi da nema osnova da škola utvrđuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada učenika prema nacionalnoj pripadnosti roditelja, već se jezik nastave određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja.

Povodom zajedničkog dopisa Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine i Skupštine grada Novog Pazara koji je 12. septembra upućen vaspitnim ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da se prilikom upisa u prvi razred, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici izjašnjavaju se da li će djeca nastavu pohađati na jeziku nacionalne manjine kojoj pripadaju.

“Ukoliko se ne izjasne, nastavu pohađaju na srpskom jeziku i u tom slučaju za učenika pripadnika nacionalne manjine organizuje se nastava jezika/govora nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture kao izborni program”, navelo je srbijansko ministartvo prosvjete.

Srbijansko Ministrarstvo prosvjete još nije saopštilo tačan broj djece i učenika koja su ove godine upisana u predškolske ustanove i škole u nastavi na bosanskom jeziku.

Javni medijski servis Srbije, RTS je, pozivajući se na podatke Školske uprave u Novom Pazaru, objavio da je ove godine broj učenika upisanih u nastavi na bosanskom jeziku za oko 30 proceneta manji u odnosu na 2018/2019. školsku godinu.

Povezane vijesti