Društvo Novi Pazar Srbija

Misija OEBS-a u Srbiji: Program stručne prakse za mlade iz jugozapadne Srbije

Misija OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa državnim institucijama Srbije, pokrenula je program stručne prakse za 2019. godinu, 17. septembra u Beogradu. U okviru programa, petoro mladih diplomaca iz Novog Pazara i Raške, imaće priliku da radi u institucijama na centralnom nivou od septembra do decembra 2019 godine. Ova incijativa dio je dvogodišnjeg projekta razvijanja pravničkih vještina i znanja studenata prava u jugozapadnoj Srbiji, koji finansira Misija SAD-a pri OEBS-u.

Odabrani učesnici prošli su proces selekcije i radiće u Narodnoj skupštini, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Agenciji za borbu protiv korupcije, Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom i u kancelariji Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti. Svaka od institucija odredila je mentora koji će podržati učesnike tokom trajanja njihove prakse, uključujući ih u rad svake od institucija.

Šef Misije OEBS-a, ambasador Andrea Oricio, pozdravio je učesnike i mentore iz odabranih institucija u Beogradu istakavši da Misija OEBS-a u Srbiji sa ponosom sprovodi program stručne prakse u sklopu zajedničkih napora Misije OEBS-a i državnih institucija Srbije u oblasti vladavine prava, fokusirajući se na buduće lidere ove zemlje.

“Inicijativa jasno ilustruje pristup rada Misije OEBS-a, zasnovan na bliskom partnerstvu sa zemljom domaćinom, u cilju osnaživanja lokalnog rukovođenja, za dobrobit građana Srbije.Cilj programa stručne prakse je da unapredi kapacitete mladih diplomaca iz jugozapadne Srbije, upozna ih sa institucijama koje podržavaju vladavinu prava i pruži im praktično iskustvo kao i priliku da postanu deo šire pravne i stručne zajednice Srbije,” dodao je on.

Ulaganje u mlade iz svih zajednica bitno je u pristupu Misije OEBS-a koji je usmjeren na uključivanje mladih u sve segmente rada. Takođe, ovaj pristup usklađen je sa prioritetima aktuelnog predsedavanja Slovačke OEBS-om program stručne prakse za mlade iz jugozapadne Srbije.

Povezane vijesti