Aktuelno Društvo Srbija

MUP Srbije raspisao kunkurs za buduće pripadnike vatrogasno – spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica.

U toku je konkurs MUP-a na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 20. martom 2020. godine. Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završenu srednju školu.

Uslovi konkursa su, kako se navodi, je da ne postoje bezbjednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, te da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Napominje se, da pravo učešća ima i lice koje posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mjestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Foto: Medin Halilović

Povezane vijesti