31 Marta, 2023
Aktuelno Društvo Regija Srbija

Na Kosovo od 1. avgusta sa ličnom kartom izdatom u Srbiji, na graničnim prelazima izdavaće se sertifikat

Od 1. avgusta ulazak Kosovo biće omogućen i za građane koji imaju samo ličnu kartu izdatu izdatu u Srbiji ali će se na graničnim prelazima te zemlje za njih izdavati poseban dokument – sertifkat za ulazak/izlazak i boravak na Kosovu. Za djecu mlađu od 16 godina, koja nemaju lični dokument, za ulazak na Kosovo će i dalje biti potreban izvod iz matične knjige rođenih, s fotografijom.

Policija Kosova je na osnovu odluke Vlade Republike Kosova, koja se odnosi na prelaz državne granice sa ličnim dokumentom izdatim od strane vlasti Srbije, izvršila sve neophodne policijske pripreme za sprovođenje ove odluke .

Odlukom je predviđeno da, od 1. avgusta 2022 godine, svakom licu koji se pojavi na prelaz državne granicu sa ličnim dokumentom izdatim od strane vlasti Srbije, na graničnim prelazima obezbjedi sertifikat koji privremeno zamjenjuje upotrebu takvog dokumenta (lične karte izdate za građane Srbije), saopštila je Policija Kosova.

Kako se pojašnjava izdati sertifikat će stvoriti osnovu za kretanje na teritoriji Republike Kosova i za koriščenje u državnim institucijama.

Ističe se i da je u cilju sprovođenja odluke i omogućavanje bržeg dostavljanja obrazca sertifika, građanima kojima je to potrebno, i izbjegavanju čekanja, a i omogućavanje lakšeg pograničnog saobračaja, Policija Kosova izvršila sve neophodne kadrovske, tehničke i logističke pripreme

Policija Kosova, će po svojoj dužnosti , blisko sarađivati sa nadležnim insitucijama u interesu sprovođenja odluke za sve građane bez razlike, sa cilejm kako bi građani imali dovoljno informacija u vezi izdavanja sertifika.

Pojašnjava se da će za svako lice koje se pojavi da pređe državnu granicu Republike Kosovo od 1. avgusta 2022. godine sa ličnim dokumentom izdatim od strane vlasti Srbije, biti izdat “ulazno/izlazni dokument” i da će se izdavati na svim kopnenim i vazdušnim graničnim prelazima.

SertifikaT – “Dokument za ulazak/izlazak” ima rok važenja od devedeset (90) dana i biće izdavan za lica mlađa od 16 godina, koja nemaju identifikacioni dokument (ličnu kartu), pod uslovom da sa sobom imaju sertifikat (izvod) rođenih sa fotografijom.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: