Aktuelno Društvo Globus Regija

Nova studija OSCE-a otkriva nasilje nad ženama u jugoistočnoj i istočnoj Evropi

Generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger predstavio je juče u Bruxellesu izvještaj koji pruža detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja kome su posljednjih decenija bile izložene mnoge žene i djevojke u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.

Izvejštaj se zasniva na studiji sprovedenoj 2018. godine u osam zemalja učesnica OSCE-a: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini. Studijom je obuhvaćeno i Kosovo. U okviru studije ispitano je 15.179 žena uzrasta od 18 do 74 godine.

„Nasilje nad ženama i djevojkama predstavlja kršenje ljudskih prava koje ima dalekosežne posljedice: njime se ne ugrožava samo sigurnost i bezbednost žrtava, već se utiče i na zajednice i društva u kojima žrtve žive“, izjavio je generalni sekretar OESC-a Thomas Greminger.

On je ocjenio da dva studija koju je sproveo OSCE, po prvi put osvjetljava zastupljenost nasilja koje žene i djevojke trpe u ovom dijelu Evrope, ali i da kreatorima politika pruža podatke i sredstva koja su im potrebna da poboljšaju nacionalne zakone i politike i uspostave djelotvorne okvire za bolju zaštitu žrtava.

Studija je osmišljena tako da obezbjedi veoma kvalitetno istraživanje i podatke kako bi se poboljšalo razumjevanje iskustva koje žene imaju sa nasiljem u konfliktim i nekonfliktnim situacijama. Pored kvantitativnog pregleda, ona pruža jedinstven uvid u zastupljenost i posljedice nasilja nad ženama, kao i u pogledu štetnih normi i stavova koji nisu iskorenjeni u ovom regionu.

„Seksualno i rodno zasnovano nasilje u konfliktnim situacijama dio je kontinuuma rodno zasnovanog nasilja i usko je povezano sa nejednakostima koje nisu iskorenjene, kao i sa drugim vidovima kršenja načela rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, uključujući digitalno i sajber nasilje“, izjavila je Mara Marinaki, glavna savetnica za rodnu ravnopravnost i sprovođenje Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i sigurnosti pri Službi Evropske unije za vanjske poslove.

„To znači da nasilje u porodici takođe može predstavljati seksualno nasilje u konfliktnoj situaciji“, dodala je. Evropska unija obezbjedila je 80 posto ukupnog budžeta projekta.

– Studija otkriva da je 70 posto intervjuisanih žena doživjelo neki oblik nasilja

Studija se zasniva na metodologiji koju je koristila Agencija za osnovna prava Evropske unije (FRA) za svoj izvještaj „Nasilje nad ženama: istraživanje na nivou EU“ objavljeno 2014. godine. Više od 42 000 žena iz svih zemalja Evropske unije intervjuisano je za taj izvještaj.

Zajedno, ove dve studije pokrivaju 35 država učesnica OSCE-a. Pošto su metodologije iste, podaci prikupljeni za ove dvije studije su uporedivi, što olakšava planiranje i razvijanje regionalnih inicijativa i akcija, kao i lokalnih politika i usluga.

Studija otkriva da je 70 posto intervjuisanih žena doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine, dok je 45 procenata svih intervjuisanih žena doživjelo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od 15 godine, a 21 posto žena doživjelo je fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u detinjstvu (do 15. godine).

Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju vjerovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju djecu. Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu, imaju veću verovatnoću da dožive nasilje.

Studija daje brojne preporuke zemljama učesnicama OSCE-a o tome kako da koriste podatke iz ankete, uključujući ažuriranje i sprovođenje nacionalnih pravnih okvira za pokrivanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama, uključujući onlajn nasilje, seksualno uznemiravanje, uhođenje i psihičko nasilje; redovno preispitivnje i praćenje nedavno uvedenih zakona i politika u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama; uključivanje nacionalnih institucija za ljudska prava i transparentno izvještavanje o podršci pruženoj žrtvama; adekvatne resurse i podršku nacionalnim institucijama koje rade u oblasti rodne ravnopravnosti, kako bi mogle da ispune svoju ključnu ulogu u sprovođenju i nadzoru politike i zakonodavstva; obuke policije i sudstva o tome kako zaštititi i podržati žrtve, stavljajući žrtve u središte svog rada.

Pored Evropske komisije, istraživanje je dobilo podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, ,,UN Women” i Unicef-a, kao i od vlada Njemačke, Norveške, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Austrije i Finske.

Povezane vijesti