Novi Pazar Sandžak

Novi Pazar za medije izdvaja više od 444 hiljade eura

Gradsko vijeće Grada Novog Pazara raspisalo je u srijedu, 12. decembra 2018. godine, Javni poziv za sufinansiranje projekata koji će biti u javnom interesu u oblasti javnog informisanja u medijima za period od najviše godinu dana.

Iz gradskog budžeta je planirano da se za medije dodijeli 52,62 miliona dinara ili oko 444.600 eura.

U predmetu konkursa se navodi da je ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na terostoriji grada Novog Pazara, Sandžaka, dijaspore putem medija o zbivanju u Novom Pazaru, sandžačkim gradovima i dijaspori o aktuelnostima u obrazovanju, zdravstvu, kulturu, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, ljudskim i vjerskim prava, zaštiti životne sredine, umjetničkom stvaralaštvu, kulturnoj baštinu, borbu protiv sive ekonomije…

“Istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Pazara, Sandžaka i dijaspore”, stoji u konkursu koji je postavljen na oficijelnoj sajtu Grada Novog Pazara.

Konkurs se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja, sprovođenje projekta je u ztrajanju od godinu dana, a maksimalan iznos sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu iz oblasti televizije iznosi 50 odsto od ukupne vrednosti projekta, dok je iz ostalih oblasti 80 odsto.

Prvi uslov za učešće na konkursu je da je izdavač upisao medij u Registar medija kod Agencije za privredne registre.

Rok za dostavljanje projekata je osam dana od dana objavljivanja konkursa.

Ocjenu projekata vršiće komisija sastavljena od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

Gradsko vijeće Novog Pazara je u konkursu pozvalo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave prijedloge za članove komisije.

Povezane vijesti