Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

Novinarstvo je djelatnost koja zahtjeva odgovornost

Mediji zauzimaju jednu od značajnih uloga u društvu današnjice, a na osnovu stepena razvijenosti medija se govori o društvu, te se dovodi u neposrednu povezanost sa razvijenošću društva.

Tako, i u bosanskohercegovačkom društvu mediji predstavljaju značajnog činioca, a počeci razvoja bosanskohercegovačkog novinarstva bilježe svoj početak još u davnoj 1850. godini. Međutim, ukoliko promišljamo o uvjetima rada danas, i ukoliko se prati geneza bosanskohercegovačkog novinarstva s počecima 1850-ih, te živeći tzv. moderno doba i baveći se modernim novinarstvom, i usprkos iznimnom tehničko-tehnološkom napretku, možemo konstatovati da medijski radnici danas, žive iscrpan društveni ambijent, gdje su uvjeti rada nezadovoljavajući a prava tek slovo na papiru, a čije posljedice nerijetko, ne samo da osjete na svome peru, nego i na svojoj koži. Stoga, uvjeti rada novinara i medijskih radnika danas nerijetko podrazumijevaju nesigurnost i brojne opasnosti.

Iako bi trebalo da uživaju prava slobode, sigurnosti, adekvatnih uslova rada i adekvatne naknade za rad, u današnjici, savremenom dobu i tehnološkom bogatstvu, nažalost svjedočimo negativnu pojavu neugodnosti, prijetnji i nasilja nad sedmom silom, gdje umjesto prava na uzvažavanje protiv sebe imaju armiju protivnika.

Iako novinari hrabro i odvažno idu u opasnost kako bi donijeli vijesti. Novinari i medijski radnici predstavljaju savjest društva i branitelje ljudskih prava jer propagiraju slobodu govora, ali su konstantno izloženi napadima i pritiscima svih vrsta: fizičkim, financijskim, političkim, ekonomskom i psiho-socijalnim, što su zločini čije se nekažnjavaje mora okončati.

Tako, neizbježno je spomenuti problem teških socijalno-ekonomski uvjeta rada novinara, zatim, nepostojanje ugovora o radu i kašnjenje u plaćanju zarade i socijalnih doprinosa novinarima, neplaćeni prekovremeni rad, nepostojanje sindikalnih organizacija, a što dakako nerijetko rezultira i autocenzurom novinara.

Više je nego neophodno osigurati prava, odnosno sigurno i poticajno okruženje za novinare i medijske radnike u kome mogu biti neovisni, bez nepotrebnih uplitanja, neophodno je sankcionisati napade na novinare, provoditi nepristrasnu i nezavisnu istragu u otkrivanju krivice za napade, ali isto tako neophodna je izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u kome bi se napad na novinare i medijske radnike odredio kao napad na službenu osobu pri vršenju službene dužnosti.Novinarstvo je djelatnost koja zahtijeva veću društvenu odgovornost od privrednih zanimanja, stoga, novinari u svom izvještavanju nastoje uvažavati načela poštenja, tačnosti, privatnosti, slobode, objektivnosti i nadasve istinitosti, međutim, da bi isto postigli, svaki od dana za medijske radnike predstavlja borbu s vjetrenjačama, jer nije osigurana implementcija prava novinara i medijskih radnika.

Riječ je o procesu čija gradnja traje dugo, a koja može u trenu nestati. Kao racionalna bića, zavisimo od istinitih i tačnih informacija, na osnovu kojih se donose sudovi o čitavom nizu radnji. S obzirom da se konzumiraju vizuelni i zvučni stimulansi koje pružaju masovni mediji, autonomni pojedinci imaju pravo da očekuju od medijskih radnika da se ponašaju s istim stepenom integriteta kao i ostatak društva, a shodno navedenom, novinarima treba da se osigura neometan rad, o čemu danas teško da možemo kazivati.

Odbrana medija bi trebala biti prioritet svake od država, jer su slobodni i nezavisni mediji jedan od ključnih čimbenika kvalitetne vladavine. Države bi trebale raditi na spriječavanju i suzbijanju nasilja koje se vrši u cilju ograničavanja novinara i njihovih okvira za rad, i trebale bi se zalagati za medijski pluralizam, nezavisno izvještavanje, slobodno izražavanje kritičkih stavova i mogućnost informisanja.

Tinta je zlatna tečnost kojom se brane bogatstva, tintom se pravo i pravda ostvaruju, i vrijednosti čuvaju. Riječi novinara i jesu tintom zabilježena i čuvana riječ, oni su su glas onih koji vrijednosti nose, za društvo se bore i dobro u baštinu donose. U sadašnjem vremenu, svjedočimo probleme potekle od društva, ugrožavanje temeljnih prava, i to je neminovno.

Autor: Rabija Arifović
Izvor: intelektualno.com

Povezane vijesti