10 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar

OCD i mediji za unaprjeđenje zaštite marginalizovanih grupa u Novom Pazaru

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda organizirao je u petak susret OCD i medija o sprovođenu zagovaračke inicijative: Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posljedica pandemije COVID-19.

Skup je održan u okviru aktivnosti ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OCD.

Kako je predočeno na skupu cilj ove inicijative je unaprjeđenje zaštite socio-ranjivih grupa (Romi, OSI, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.

„Kroz ovu inicijativu ćemo mapirati potrebe ciljne grupe i slabosti dosadašnjih pristupa u zadovoljavanju njihovih potreba, na osnovu kojih ćemo sačiniti preporuke za lokalne vlasti i nadležne institucije, što će biti osnov za usvajanje Akcionog dokumenta koji bi trebalo da usvoji Gradsko veće Grada Novog Pazara“, rekla je predsjednica Sandžačkog odbora Semiha Kačar.

Uporedo sa ostalim aktivnostima, dodala je Kačar. sprovodiće se i informativna i edukativna kampanja za pripadnike socio-ranjivih grupa koja će se realizirati paralelno prikupljanjem podataka o stanju na terenu i u direktnoj koordinaciji sa institucijama, kako bi se građani od stručnjaka informisali pravovremeno o svim aspektima pandemije, potrebi zdravstvene zaštite, vakcinacije itd., kao i o načinima na koje treba da se ponašaju, kome da se obraćaju.

„Očekujemo podršku i udruženo djelovanje civilnog i medijskog sektora koji će stati iza inicijative i koja će biti upućena lokalnim vlastima za unaprjeđenje zaštite marginalizovanih grupa“, poručila je predsjednica Sandžačkog odbora.

Najavila je organiziranje  više direktnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih vlasti i zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

U ovom segmentu, uključiće i kolege iz OCD i medija, kao i same predstavnike marginalizovanih grupa, oko usvajanja Akcionog dokumenta na osnovu urađenog izvještaja i preporuka.

Sandžački odbor očekuje da do kraja septembra ove godine bude usvojen dokument od strane Gradskog vijeća Novog Pazara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: