Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Ombudsman Srbije o položaju nacionalnih manjina

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru danas je sa zaštitnikom građana – ombudsmanom Srbije održan treći susret predstavnika svih nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Srbiji.

Na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici savjeta nacionalnih manjina je rečeno da su na osnovu podataka koje je sakupilo Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) stvoreni preduslov za platformu o formiranju muzeja nacionalnih manjina u Srbiji.

Ombudsman Srbije Zoran Pašalić je uoči sastanka rekao da je položaj manjina u Srbiji dobar i da se manjine u Srbiji najčešće žale na ostvarivanje prava na upotrebu jezika i pisma, kao i prava na obrazovanje.

“Nešto od toga smo uspeli da rešimo, nešto je u postupku rešavanja, ali to je ključ našeg delovanja. Položaj manjina, što se tiče zakonske regulative, je dobar. Od zakona do prakse treba dosta vremena, što se tiče pojedinačnih problematičnih situacija. Uvek kada se predstavnici nacionalnih manjina požale zaštitniku građana, mi tom problemu pristupamo krajnje ozbiljno i u najvećem broju je vrlo brzo rešen”, izjavio je Pašalić.

On je naveo primjer putnih isprava Republike Srbije kada je na zahtjev predstavnika nacionalnih manjina odrednica za državljanstvo “srpsko” promijenjena u “Republike Srbije”.

Pašalić je predočio da se najveći broj građana sa ovog područja, kao i iz ostalih dijelova Srbije, najčešće žali na ekonomsko-imovineke i socijalne probleme.

“Kada gledamo Srbiju, često su to lokalne samouprave, poreske uprave, veliki broj pritužbi imamo na centre za socijalni rad i onaj dio socijalno-ekonomske priče najviše tangira građane Srbije”, ocijenio je ombudsman.

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić je kao domaćin sastanka istakla da su predstavnici nacionalnih manjina i manjinskih naroda u Srbiji imali priliku da u otvorenom dijelogu sa zaštitinikom građana razgovaraju o svim nagomilanim problemima.

Ona je prije sastanka istakla da će ispred Vijeća otvoriti teme o odnosu države prema bošnjačkom narodu, negiranju bosanskog jezika od strane nekih državnih institucija, Akcionom planu za manjine u okviru Poglavlja 23 pristupa Srbije EU, kao i zakonima koji regulišu rad savjeta nacionalnih manjina.

“Otvorićemo debatu o tome da u procesu donošenja tih zakona nisu uvažena mišljenja i potrebe bošnjačkog naroda. Bošnjačko nacionalno vijeće u skladu sa svojim nadležnostima i koristeći postojeće institucie sistema radi na poboljšanju statusa Bošnjaka, na rješavanju statusa Sandžaka i da je u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima pokrenulo inicijativu o specijalnom statusu Sandžaka u kojem bi Bošnjaci ostvarili svoja prava, političku egzistenciju, ekonomsku i pravnu sigurnost”, izjavila je Curić.

Treći kvartalni sastanak predstavnika savjeta nacionalnih manjina sa zaštitnikom građana Srbije u Novom Pazaru se održava na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, a naredni će biti održan u Subotici.

U Republici Srbiji postoje 23 nacionalna savjeta nacionalnih manjina.

Izvor: AA

Foto: SNews

Povezane vijesti