Aktuelno Društvo Srbija

Omogućen dobrovoljan upis nacionalne pripadnosti u matične knjige

Srbijanski ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potvrdio da je novim zaonskim propisima omogućen dobrovoljan upis nacionalne pripadnosti u matične knjige.

On je na sastanku sa predsejdnicima nacionalnih savjeta nacionalnih manjina rekao da je veoma važno da se neguje odnos saradnje i povjerenja između nacionalnih saveta i Ministarstva, jer je to u interesu, ne samo pripadnika svih nacionalnih manjina, već i svih građana Republike Srbije.

Ministar je podsetio da su pre godinu dana održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i upoznao prisutne i sa najvažnijim aktivnostima Ministarstva koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ružić je naveo da je uspješno sproveden i postupak dodjele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za 2019. godinu i sa 30 miliona dinara je podržan 91 projekat iz oblasti kulture nacionalnih manjina.

„Novim zakonskim rešenjima omogućili smo dobrovoljan upis nacionalne pripadnosti u matične knjige, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, a na osnovu podataka iz matičnih knjiga, u završnoj fazi je priprema standardizacije/transkripcije ispisa albanskih imena i prezimena na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu“, rekao je ministar i dodao da je oblast zaštite ljudskih i manjinskih prava našla svoje mesto u opštim programima obuke koji se sprovode za sve zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama.

Od 1. januara 2019. godine, u Republici Srbiji omogućeno je pripadnicima nacionalnih manjina da podatak o nacionalnoj pripadnosti upišu u matičnu knjigu rođenih. Od početka godine 79.452 građana iskoristilo je svoje pravo na upis podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih.

Sastanci ministra sa predsednicima nacionalnih manjina dio su redovnih aktivnosti i mehanizama za unaprjeđenje saradnje i razgovor o radu nacionalnih savjeta, saopštilo je Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Foto: http://mduls.gov.rs/

Povezane vijesti