Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

Opet kršili Kodeks novinara i opet se prijavili na Konkurs

Na Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara u 2022. godini i ove godine su se prijavili mediji koji su u protekloj 2021. godini prekršili Kodeks novinara.

Na osnovu izvještaja Savjeta za štampu i Spiska pristiglih prijava obevaljenog na zvaničnoj sranici grada Novog Pazara prekršioci Kodeksa koji su aplicirali za “narodna sredstva” su “Alo”, “Kurir”, Agencija “Sana” i “Večernje novosti”.

Alo i Kurir su prema odluci Savjeta za šamšu po sedam puta ove godine prekršili Kodeks novinra, Ahencija “Sana” koja djeluje u okviru preduzeća “Sandžak media d.o.o”, dva puta, a Večernje novosti jednom.

Alo media system-društvo sa ograničenom odgovornošću konkurisalo je sa projektom “Evropski Novi Pazara” za 1.700.000 dinara

Preduzeće Adria Media Group se prijavilo sa tri projekta. Preko lista Kurir “Za(i)nat zaboravu”, milion dinara, Kurir televizija “Razvoj ženskog preuzetništva u Novom Pazaru”, 2 miliona dinara i, preko Adria Media Magazine-Nacionaln geografija za projekat “Novi Pazar-baština raskršća” zatražila 973.690 dinara.

 

Agencija Sana je u 2021. godini najmanje dva puta prekršila Kodeks novinara i preko preduzeća Sandžak media d.oo  za projekat pod naslovom “Novi Pazar (ne)bezbjedan grad” zatražila je 5.830.000 dinara.

NID Kompanija Novosti je za projekat “Nova pluća za Novi Pazar” aplicirala za 660.000 dinara.

Prema kriterijumima za ocjenu projekta na Konkursu posebno se ojenjuje da li je učesniku na konkursu irečena mjera od strane državnih organa, regulatornih tijela ili tijela samoregulacije u posljednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

Kako se navodi dostvlja se dokaz da su nakon izricanja kazne i mjera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Alo, Kurir i Novosti su i prošle godine  kršili Kodeks novinara i kao takvi dobili sredstva za sufinasiranje projekata iz Budžeta Grada Novog Pazara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: