Aktuelno Društvo Novi Pazar

Opština kupuje 1.000 kilograma pite i 7.000 komada mantija

Za potrebe Gradske uprave Novog Pazara upućen je poziv za ponude tradicionalnih jela. Kako je objavljeno na sajtu Gradske uprave Novog Pazara riječ je o 7.000 komada mantija, 1000 kilograma pite, po 600 jogurta i kiselog mlijeka od 2 dl i 350 sokova.

Napominje se da lokacija ugostiteljskog objekta “mora da se nalazi na teritoriji Grada Novog Pazara, odnosno maksimalne udaljenosti do 2 kilometra od zgrade Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove Grada Novog Pazara”.

Rok za podnošenje ponuda je 4. april i, kako se navodi, obzirom da se radi o nabavci usluga, čiii je obim nemoguće precizno utvrditi na godišnjem nivou, ukupna ponuđena vrijednost ne predstavlja vrijednost ugovora, već služi kao osnov za upoređivanje ponuda po kriterijumu – najniža ponuđena cijena.

“Realizacija ugovora biće na osnovu nastalih stvarnih potreba Naručioca za vrstom i količinom usluga za vreme važenja ugovora. Ugovor će se zaključiti do iznosa procenjene vreijdnosti nabavke. Usluge se realizuju po jediničnim cenama iz ponude”, precizira se u pozivu javne nabvke.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: