Aktuelno Društvo Novi Pazar

Prekršajni sud u Novom Pazaru: U 2018. nije bilo pritužbi građana na rad suda

Na rad Prekršajnog suda u Novom Pazaru tokom 2018. godine nije bilo pritužbi građana, nije bilo žalbi niti pritisaka na rad tog suda, porvrđeno je za SNews u dostavi informacija od javnog značaja.

Postupajući po Zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja Prekršajni sud je, na pitanje zabog čega se sve građani žale na rad tog suda, te da li postoji pritisaka na rad suda, kojih i kakvih, odgovorio sa “nije bilo žalbi” i sa “ne”.

“Prekršajni sud ima problema oko prostornog smeštaja jer isti nije adekvatan za potrebe ovog suda ali isto ne utiče ne nesmetan, nepristrasan, zakonit rad suda i suđenje u razumnom roku”, stoji u jednom od pdgovora na pitanja koja je redakcija SNewsa uputila ovoj sudskoj instanci.

Prekršajnom sudu u Novom Pazaru i Odjeljenju u Tutinu je tokom 2018. godine podnijeto 3.688 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i donijeta je 4331 odluka.

“Broj naplaćenih novčanih kazni i troškova postupka u 2018. godini je bio 77.840.815 dinara”, pišu o zvaničnom odgovoru.

Prekršajni sud u Novom Pazaru je u 2018. godini izrekao 2.724 novčane kazne, najčešće zbog prekršaja iz oblasti saobraćaja.

“U 2018. godini je u 97 predmeta izrečena kazna zatvora, i to za 98 lica. U 7.276 predmeta je novčana kazna zamenjena u kaznu zatvora”, stoji u dostavljenim odgovorima.

Prema zvaničnim informacijama u prethodnoj godini kod prekršajnog sudije u Novom Pazaru nije bilo slučajeva da neko od osuđenih novčanom kaznom traže da, zbog nemogućnosti da plate kazne, služe zatvorsku kaznu.

Iz Prekršajnog suda u Novom Pazaru navode i da je rad transparentan i da je prethodne godine dato više izjava za lokalne medije.

Povezane vijesti