7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Srbija

Privatne agencije praktično ostale bez monopola, u poštama omogućeno plaćanje taksi za usluge MUP-a bez popunjavanja uplatnica

Umjesto u privatnim agencijama za usluge ubuduće će građani uplate za lična dokumenta, poput lične karte i pasoša, moći da obave i u poštama, a da sami ne popunjavaju uplatnice, odnosno kreiraju ih sami preko e-Uprave.

Građane će to koštati znatno jeftinije jer je do sada ta usluga kod agencija i biroa za usluge iznosila između 200 i 500 dinara, pa su su umjesto 3.600 plus 50 dinara, za pasoš recimo, plaćali 4.000. dinara.

Prije dva dana iz JP “Pošte Srbije su saopštile da u poštama širom Srbije, građani više ne moraju sami da popunjavaju uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, već se instrukcije za plaćanje automatski generišu na šalteru prilikom uplate.

Generisanje instrukcije za plaćanje je usluga koja podrazumjeva kreiranje jedinstvene uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova – naknade za usluge izdavanja lične karte, pasoša, vozačke dozvole, prebivalištva i boravišta.

“Usluga se pruža u svim poštama, što praktično znači da će korisnici koji se za to opredjele, na šalteru saopštiti samo svoje podatke za uplatu i vrstu naknade koju plaćaju, a sistem će automatski za njih generisati nalog za uplatu”, objašnjavaju iz Pošta Srbije.

Građani koji to žele i dalje će moći da plaćaju takse i naknade za usluge MUP-a putem ručno popunjenih uplatnica.

Do sada je bilo simptomatično da službenici MUP-a Srbije sa šaltera, bez pružanja uputstava građanima kako da ih jeftinije košta izdavanje dokumenta, isključivo upućuje građane da uplate vrše u agencijama.

To je do sada bila praksa službenika PU Novi Pazar koji su građane, tvrdeći da to mogu da učine do 16 sati, slali podnosioe zahtjeva za lična dokumenta kod obližnjih agencija koje su uslugu kreiranja uplatnice naplaćivali i do 500 dinara.

U prostorijama PU Novi Pazar gdje se nalaze šalteri nije postojalo nikakvo obavještenje ili uputstvo o tome kako građani mogu sami kreirati uplatnicu i izvršiti uplatu za lična dokumenta izvršiti u pošti.

Zanimljivo je da pošta 36303, Nova lučna zgrada u AVNOJ-a, građanima nije pružala uslugu da izvrše uplatu ličnog dokumenta, dok je to činjeno u Glavnoj pošti u ulici 28. novembra.

Problem kreiranja uplatnica za pružanje usluga od strane MUP-a nastao je formiranjem e-uprave preko koje je, uz unošenja više podataka, trebalo kreirati uplatnicu i dobiti jedinstveni poziv na broj, te te podatke predati službeniku na šalteru pošte.

Većina građana nije bila u mogućnosti da sama kreira uplatnicu ili nije znala da to može da uradi, te je uplate vršila kod agencija za usluge, a agencije su, popunjvajući im uplatnice praktično imale monopol i prihidovale značajna novčana sredstva od te usluge.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: