Art Nekategorisano

Prva izložba levhi iz 19. i 20 vijeka

U muzeju “Ras” u Novom Pazaru prošlog četvrtka otvorena je izložba levhi nastalih krajem 19. i početkom 20. vijeka. Sve levhe su napisane na staklu i sadrže kaligrafske poučne poruke iz Kur’ana ili govora Božijeg poslanika Muhammeda (a.s.).

Levhe ili leuhe su ranije krasile zidove džamija u muslimanskih kuća i obično su bile orginalne i autentične.
Izložba je organizovana u okviru projekta “Levha – kaligrafska inspiracija danas” koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Rapublike Srbije i Grad Novi Pazar.

Levhe koje su po prvi put izložene u novopazarskom muzeju imaju posebnu umjetničku i histrijsku vrijednost. Slikana na staklu, sa zadnje strane stakla, što predstavlja posebna oblik slikanja i kaligrafije.
Ove levhe su vlasništvo Nazifa Šuševića, Emra Hoćanina i Džengisa Redžepagića, a dvije su djelo nepoznatih autora.
Izložba će biti otvorena do 15. decembra 2018. godine.

Povezane vijesti