Aktuelno Društvo Srbija

Regiranja u vezi navoda o izvozu srpskog oružja u Jemen

Ministarstva Vlade Republike Srbije reagirala su danas povodoma navoda u medijima o izvozu srpskog oružja u Jemen.

Povodom informacija i optužbi koje su se u poslednjih nekoliko dana pojavile u elektronskim i štampanim medijima u vezi sa navodnim izvozom oružja proizvedenog u Republici Srbiji u Jemen, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštava da nijedna dozvola za izvoz naoružanja, vojne opreme, kao ni robe dvostruke namene u Jemen nije izdata, kao ni za izvoz u bilo koju drugu zemlju koja se nalazi pod sankcijama međunarodne zajednice.

Kako se navodi sve destinacije izvoza srpskog naoružanja i vojne opreme navedene su u Godišnjim izveštajima o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme koje Vlada Republike Srbije usvaja i koji su javno dostupni na sajtu Ministarstva www.mtt.gov.rs. S tim u vezi podsećamo na činjenicu da je Republika Srbija, po transparentnosti u izveštavanju već niz godina visoko kotirana, među prvih pet zemalja u svetu, na listi Barometar transparentnosti koju izrađuje i objavljuje organizacija „Small Arms Survey“, sa sedištem u Ženevi.

“Republika Srbija, kao jedan od većih proizvođača i izvoznika naoružanja i vojne opreme u regionu ni na koji način ne može snositi odgovornost za to kako će zemlja krajnje destinacije dalje postupati sa uvezenom robom”, navedeno je u saopštenju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ministarstvo odbrane je objavilo saopštenje Holding korporacija “Krušik” u vezi sa prodajom mina preduzećima GIM i “JUGOIMPORT SDPR”.

Na sajtu ministarstva odbrane je objavljeno:

“Povodom tvrdnje pojedinih portala da Holding korporacija “Krušik” daje prednost i povoljnije cene preduzeću GIM u odnosu na “Jugoimport SDPR”, a radi istinitog obaveštavanja javnosti ističemo da to apsolutno nije tačno i da preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na “Jugoimport SDPR”.

Ističe se da, u skladu sa svojim poslovnim ciljem ostarivanja najvišeg nivoa prihoda, Holding korporacija “Krušik” prilikom definisanja cijena, vodi računa o tržišnim uslovima, konkurentnosti kao i o drugim faktorima. Formiranje cijena zavisi i od modela proizvoda, tražene količine, kao i da li je u pitanju nastavak ugovaranja sa poznatim korisnikom ili se radi o novom tržištu.

U cilju adekvatnog poređenja, navode se ugovorene količine i strukturu robe.

Sa GIM-om je ugovorena isporuka sledećih mina: 1) 50.000 razornih mina 120mm (0+4); 2) ‪157.000 razornih mina 81/82mm (0+4) i 3) ‪60.000 razornih mina 60mm.

Sa “Jugoimport SDPR” smo početkom 2017. godine (nakon toga nije bilo ugovaranja isporuke značajnih količina minobacačke municije), potpisali 4 različita ugovora za isporuku sledećih mina: 1) 15.000 razornih mina 120mm (0+6); 2.1) 73.756 razornih mina 82mm; 2.2) ‪105.150 razornih mina 82mm (0+6)3) 10.000 razornih mina 60mm (0+4)

Na osnovu navedenog može se zaključiti da su preduzeću GIM isporučivani modeli mina sa 2 dopunska punjenja manje. Konkretno, mine 60mm su GIM-u isporučene u varijanti 0+2, što znači da imaju 2 dopunska punjenja, a “Jugoimport SDPR” prodavali smo mine 60 mm u varijanti 0+4, koji imaju 4 dopunska punjenja. Isti slučaj je bio i kod mina 82mm i 120mm. GIM-u smo prodavali mine 81/82mm i 120mm sa 4 dopunska punjenja, dok smo SDPR-u isporučivali mine 82mm i 120mm sa 6 dopunskih punjenja.

Razlike u cijeni između kalibara, kako je pojašnjeno, su sledeće:

1) kada je reč o minama 120mm, sa “Jugoimport SDPR” smo ugovorili isporuku robe po nižim cenama za 0,60 USD/kom.;

2) što se tiče mina 81/82mm, ugovorene su niže cene sa GIM-om u odnosu na “Jugoimport SDPR” od 1,24 do 2,00 USD/kom. i

3) kod mina 60mm su ugovorene niže cene za GIM u odnosu “Jugoimport SDPR” za 6,58 USD/kom.

“Radi razumevanja ove razlike naglašavamo da od broja dopunskih punjenja zavisi domet mina. Dakle, Holding korporacija “Krušik” je GIM-u isporučivala municiju kraćeg dometa, za koju smo davali adekvatne tehničke karakteristike i tablice gađanja. Naravno, s obzirom da su mine kompletirane uz manji broj punjenja, jasno je, da njihova cena koštanja mora biti niža. Iz navedenih podataka može se zaključiti da preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na Jugoimport SDPR”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Potpredsjednik Narodne stranke i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) Zdravko Ponoš izjavio je da iza izvoza oružja iz Srbije u Saudijsku Arabiju, koje preko posrednika završava u Jemenu, stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a ne samo Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Predsjednik Narodne stranke i bivši šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić 14. septembra 2018. godine ukazao da je od 2016. godine do prošle godine u Saudijsku Arabiju izvezeno oružje u vrijednosti od 220 miliona dolara, a da je jedna od najvećih firmi koja se tim poslom bavi GIM, u vlasništvu Gorana Todorovića, koji je u poslu trgovine oružjem sa Brankom Stefanovićem.

Povezane vijesti