Reis Kavazović: Znanje je središnji pojam islamske kulture i civilizacije

Naglasio je da je važno pitanje o ovom vremenu i pitanje statusa i položaja uleme u odnosu na društvo i državu.