Aktuelno Društvo Novi Pazar

Sandžački odbor: Netransparentan konkurs za dodjelu novca NVO, treba da bude poništen

Sandžački odbor za zaštitu ljudski prava i sloboda podnio je prigovor na proces sprovođenja Javnog konkursa za finansiranje i/ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz budžeta Grada Novog Pazara za 2019. godinu. Zatraženo je da zbog netransparentnog procesa konkurs bude poništen i bude pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti.

Kako je navedeno u prigovoru dostavlenom gradonačelniku Novog Pazara, Gradskom vijeću Novog Pazara, Kokursnoj komisiji za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i Lokalnom antikorupcijskom forumu stručna služba Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, na osnovu opsežne analize, utvrdila je niz nepravilnosti i grubih kršenja procedura, kao i ozbiljnog nedostatka transparentnosti u sprovođenju pomenutog konkursa.

“Napominjemo da se radi o kršenju procedura koje je ustanovio upravo organ lokalne samouprave (Gradsko vijeće) koji je i raspisao konkurs. Ovjde ćemo navesti samo najznačajnija kršenja procedura i rokova. Cijeli proces je trajao mnogo duže nego što je to bilo utvrđeno tekstom Javnog konkursa, odnosno nisu poštovani rokovi koji su navedeni u tekstu Javnog konkursa, Odluka o formiranju i sastavu Konkursne komisije nije objavljena na internet stranici Grada Novog Pazara. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, nije objavljena na internet stranici Grada Novog Pazara, Zbog prethodno navedenog, učesnici konkursa nisu mogli da upute prigovore na neobjavljenu listu vrednovanja i rangiranja”, stoji u prigovoru.

Kao kršenje procedure navodi se i da je Gradsko vijeće Grada Novog Pazara, Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, br. 06-202-1/19, donosi 8. avgusta 2019. godine, a taj Zaključak biva objavljen na internet stranici Grada Novog Pazara, tek 20. avgusta 2019. godine, odnosno 12 dana nakon donošenja.

Takođe se navodi da u Zaključku o usvajanju Izvještaja Komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama nije naveden sastav Komisije koja je odlučivala o dodeli sredstava, kao i da ni u jednom dokumentu u toku procesa nisu navedeni kriterijumi po kojima je Konkursna komisija odlučivala o dodjeli sredstava.

“Na osnovu navedenih kršenja procedura i očigledno netransparentnog procesa, tražimo da ovaj Javni konkurs bude poništen, kao i da bude pokrenut novi, uz primjenu i poštovanje svih procedura i pravila, uz punu transparentnost tog budućeg konkursa. Takođe, zahtjevamo da bude pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti za učinjene propuste, nepoštovanje procedura i netransparentnost rada tokom trajanja procesa ovog Javnog konkursa”, piše u podnijetom prigovoru.

Grad Novi Pazar je za 27 nevladinih organizacija dodjelio pet miliona dinara za sufinansiranje projekata od javnog značaja u 2019. godini, objavljeno je na linku.

Na konkursu sa projektima se prijavila 41 NVO, a najviše sredstava iz budžeta odobreno je Fondu “Hadži Nadžija Karabegović Agušević” (750.000 dinara), humanitarnoj organizaciju “Otvorena ruka” (390.000) i KUD mladih “Novi Pazar” (350.000 dinara).

Novac je odobren za KUD Đulistan, KUD Ras, KUD Golija, KUD Stambol, KUD Isa-beg, Izviđački odred “Sandžak”, Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti, NVO Svetionik, Put sredine.

Kulturni centar “Damad” (nasilje nad ženama) i Akademske inicijative “Forum 10” Fahrudna Kladničanina za projekte će dobiti po 150.000 dinara.

Novac je odobren i za Društva za bosanski jezik i Književnog časopisa “SENT”, a za ostale organizacije organizacije civilnog društva, uglavnom je odobren iznos od 80 do 150 hiljada dinara.

Sredastva nisu odobrena za projekat Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, BZK Preporod, Udruženja za autizam, Jetimi (siročad) Sandžaka, Journalistic Plan, Lokal Media Plan, Reper, Lovačko udruženje “Lovac”, Information Systema Agency, Organizaciju potrošača Novog Pazara, Sudentsku unije i ostale.

U zaključku Gradskog vijeća koje je obavljen sa stranici Grada Novog Pazara ne stoje naslovi  projekata koji su odobreni, već samo iznos traženih i odobrenih sredstava.

Povezane vijesti