Aktuelno Društvo Sandžak

SDA Sandžaka: Nećemo dozvoliti diskriminaciju bošnjačke djece

Lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin izjavio je danas da se nad Bošnjacima u Sandžaku prilikom upisa djece u odgojno-obrazovne ustanove sprovodi aktivna i agresivna diskriminacija.

Ugljanin je naveo da se u postupku sprečavanja upisa djece u nastavu na bosanskom jeziku uključene državne institucije i da će učiniti sve kako bi zaštili pravo djece na obrazovanje na maternjem jeziku.

“Svako dijete rodjenjem stiče pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku i dalji razvoj svog nacionalnog identiteta. Konstatovano je da su u Sandžaku djeca srpske nacionalnosti upisivana po automatizmu na svoj maternji jezik, dok je prilikom upisa bošnjačke djece vršen strahovit pritisak na roditelje putem dezinformacija i zastrašivanja sa ciljem da odustanu od svog maternjeg bosanskog jezika.Upis djece na nastavu na nematernjem jeziku je moguć samo uz pisani zahtjev oba roditelja, kojim roditelji svjesno uskraćuju pravo djetetu na razvoj identiteta stečenog rodjenjem”, rekao je Ugljanin na konferenciji za medije na kojoj su prisustvovali i eksperti  i prosvjetni radnici iz te stranke uključeni u implementaciju nastave na bosanskom jeziku.

On je naglasio da su zaposleni u odgojno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, u većini slučajeva, upisivali bošnjačku djecu na nematernji srpski jezik bez znanja njihovih roditelja, tako da broj upisanih učenika u nastavi na bosanskom jeziku ne odgovara strukturi stanovništva na terenu i diametralno je suprotan.

“Ovo je drzak pokušaj nacionalističkog srpskog režima da se kroz obrazovanje promijeni identitet bošnjačke djece stečen rođenjem i time direktno stavi u službu promjene demografske strukture stanovništva Sandžaka na štetu Bošnjaka”, kazao je.

Ukazujući da svaki roditelj mora da zna da pod pojmom obrazovanja na maternjem jeziku podrazumjeva korišćenje svih raspoloživih mehanizama, vještina i drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti za izgradnju i razvoj nacionalnog identiteta u skladu sa izabranim maternjim jezikom.

“U tom smislu, obrazovanje na maternjem jeziku podrazumjeva da mlad čovjek sa 17-18 godina bude nacionalno svjestan, ponosan na sebe, svoje roditelje i svoje porijeklo, a zavisno od izbora obrazovanja na bosanskom ili srpskom maternjem jeziku imaće izgrađen bošnjački nacionalni identitet ili srpski nacionalni identitet”, rekao je Ugljanin naglasivši da obrazovanje na maternjem jeziku podrazumjeva i izučavanje književnisti, pjesništvo, tradicionalna narodna nošnja, narodni običaji, porodične svečanosti, kulturno-istorijskog nasljeđa, likovne kulture od crtanja pa do pozorišta i filmske umjetnosti, muzičke kulture od izučavanje etno muzike, kompozitora, lirskih i epskih pjesnika toga naroda, pa sve do moderne zabavne muzike, geografiju, te historiju toga naroda kao posebno važan segment u očuvanju identiteta ličnosti i osjećanju nacionalne pripadnosti.

On je ocjenio da su se određeni zaposleni u odgojno-obrazovnim ustanovama aktivno uključili u promjenu demografske strukture stanovništva u sandžačkim opštinama na štetu Bošnjaka.

“Obraćam se posebno svim rukovodiocima i zapošljenim u odgojno-obrazovnim ustanovama da su na ovaj način grubo prekršili Ustav i zakone Republike Srbije i medjunarodna dokumenta o pravima djeteta, borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete, o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije itd. Zato kao parlamentarna bošnjačka stranka zahtjevamo da odmah i bez odlaganja, u toku ovog mjeseca isprave svoje greške, u prtivnom bićemo prnuđeni da pokrenemo postupke postupke protiv svakog pojedinačno kako pred domaćim, tako i pred međunaordnim sudovima”, poručio je predsjednika SDA Sandžaka.

Prema riječima Ugljanina najveća diskrimiancija je izraženau predškolskim ustanovama, kao i u novopazarskim osnovnim školama “Bratstvo”, biće zatraženo do Bošnjačkog nacionalnog vijeća i lokalne samouprave da se pokrene postupak ponovnog izjašnjavanja, na osnovu imena i prezimena, i na taj način formiraju odjeljenja, a opštine će snositi troškove udžbenika.

Lider SDA, aktuelni vijećnik i osnivač Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin je konstatirao da aktuelna vladajuća većina u Srbiji podstiče ovakvo ponašanje kako bi Bošnjaci za kratko vrijeme postali manjina u Sandžaku i Novom Pazaru i da nema potrebe da se mijenja naciona struktura u tužilaštvu, sudstvu, državnoj bezbjednosti i drugim državnim organima.

“Kažu ništa nećemo da mijenjamo nego vas ćemo da promijenimo. E ja im kažem da neće. SDA Sandžaka, dok postoji, neće to dozvoliti”, poručio je Ugljanin konstatirajući da će doći normalni ljudi u Srbiji koji će imati interes da kazne pripadnike ovog režima i njihove poslušnike za nedjela koja su činili.

Povezane vijesti