Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

SDA Sandžaka večeras prezentuje projekat o nazivima ulica u Novom Pazaru

Stranka demokratske akcije (SDA) Sandžaka održaće večeras javnu prezentaciju projekta “Nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta u Novom Pazaru”.

Na tribini, koja će se, kako je najavljeno, održati u sali Doma omladine sa početkom u 18:30 sati, detaljno će biti prikazan kompletan projekat, kroz statističku analizu, te prezentaciju pojedinačnih naziva i principa na kojima je projekat kreiran.

Prijedlog predstavlja projekat Stranke demokratske akcije Sandžaka koji je predat Skupštini grada Novog Pazara 10. aprila 2019. godine.

Podsjećamo da su odbornici SDA Sandžaka napustili sjednicu lokalnog parlamenta Novog Pazara nakon što je na prijedlog odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, a uz podršku odbornika Sandžačke demokratske partije (SDP) i Sandžačke narodne partije (SNP), koji čine skupštinsku većinu sa 24 od ukupno 47 odbornika, odbijeno da se u dnevni red uvrsti Odluka o prijedlogu naziva i promjene naziva ulica, trgova i naseljenih mjesta na teritoriji Grada Novog Pazara.

Skupštinska većina sastavljena iz SDP-a, SNS-a i SNP-a je odbijanje tog prijedloga obrazložila s navodima da nije ispoštovana zakonska procedura, a predstavnici SDP-a su taj prijedlog ocjenili kao “populizam i želju za političkim profiterstvom i promocijom”.

Lokalni parlament Novog Pazara je glasovima 24 odbornika SDP-a, SNS-a i naprednjaka odbio da razmatra prijedlog o 767 novih naziva ulica

Skupština opštine Tutin je nekoliko dana kasnije, 25. aprila ove godine, na prijedlog odborničke grupe Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka usvojila Odluku o utvrđivanju prijedloga naziva i promjene naziva ulica i drugih dijelova naseljenih mjesta na području te opštine.

Usvojenom odlukom predložena je promjena naziva ili imenovanje za 799 ulica na gradskom i seoskom području Tutina.

– Samo 170 ulica u Novom Pazaru ima zvanične nazive, 22 ulice sa bošnjačkim imenima

Kako je navedeno u “Odluci o prijedlogu naziva i promjene naziva ulica, trgova i naseljenih mjesta na teritoriji Grada Novog Pazara” aktuelni, odnosno zvanični nazivi ulica u Novom Pazaru ni na koji način ne odražavaju ono što Novi Pazar jeste, niti se mogu smatrati odrazom identiteta Novog Pazara i građana koji u njemu žive.

Na teritoriji Grada Novog Pazara, trenutno, samo 170 ulica ima zvanične nazive upisane u odgovarajuće registre.

Postojeći nazivi ulica, prema porijeklu, mogu se razvrstati prema sledećim kategorijama iz perioda NOB-a (Gojka Bačanina, Boška Buhe, 7. jula …) – 53 naziva (31,18%), geografski pojmovi (Golijska, Beogradska, Cerska …) – 44 naziva (25,88%), tradicionalni nazivi (Lug, Hadžet, Jalija, Jaklja …) – 22 naziva (12,94), ličnosti srpske historije (Karađorđeva, Njegoševa …) – 19 naziva (11,18%), književnici, naučnici, umjetnici (Ive Andrića, Pančićeva …) – 15 naziva (8,82%), opšti historijski pojmovi (1. maja, Vojske Jugoslavije …) – 7 naziva (4,12%), neutralni pojmovi (Radnička, Omladinska, Kej mira …) – 6 naziva (3,53%), ličnosti iz lokalne historije (Pante Gajića, Petra Mirkovića …) – 4 naziva (2,35%)

U prijedlogu koji je dostupan javnosti na linku: , kako ukazuju iz SDA Sandžaka,  primjetno je da među postojećim zvaničnim nazivima ulica ne postoji niti jedan iz bošnjačke historije, odnosno iz historije naroda koji, kako navode, čini više od 85 procenata stanovništva na teritoriji Grada Novog Pazara.

Kao prilog takvom stavu su iznešenei podaci koji se tiču nacionalne strukture naziva ulica po trenutnom stanju, prema kojima ličnosti sa srpskim imenima (Miloša Obilića, Dositejeva…) ima 50 naziva (29,41%), geografski pojmovi (Golijska, Beogradska, Cerska …) čine 44 naziva (25,88%), neutralni pojmovi (Radnička, Partizanska, Oslobođenja …) sa 23 naziva (13,53%), tradicionalni pojmovi (Lug, Hadžet, Jošanička obala …) sa 22 naziva (12,94%).

Ličnosti sa bošnjačkim imenima (Ramiza Koce, Šabana Koče) čine 22 naziva (12,94%), ličnosti naroda SFRJ (Koste Racina, Ruđera Boškovića) sa 8 naziva (4,71%), svjetske ličnosti (Doktora Tirše) čine 1 naziv (0,59%).

“Nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja i kohabitacije. Imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naseljenih mjesta je pravna, urbanistička, kulturološka i politička kategorija koja svjesno oblikuje identitet jednog grada i njegovih stanovnika. Ovaj proces, također, ima i veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu građana i ostvarivanju njihovih prava i dužnosti”, ocjenili su eksperti koji su radili na pripremi ovog projekta.

Ukazano je i da se nazivi ulica se konačno moraju utvrditi i zbog kompletiranja projekta „Ažuriranje adresnog registra“ koji sprovodi Koordinaciono tijelo Vlade Republike Srbije radi formiranja jedinstvenog, centralnog adresnog registra.

Principi koji su osnov za donošenje ove Odluke su davanje naziva novoformiranim ulicama koje još uvijek nemaju naziv; davanje prednosti ličnostima iz historije, književnosti, umjetnosti i nauke, koje su imale veliki značaj za određeni narod, ili širu zajednicu i nisu sporne za narode koji žive na teritoriji grada Novog Pazara; uvažavanje nacionalne strukture stanovništva grada Novog Pazara – adekvatna zastupljenost likova, odnosno događaja iz historije, kulture i tradicije građana koji tu žive.

Poštovanje naziva ulica po likovima i događajima iz Narodnooslobodilačke borbe ZAVNOS-a, koji predstavljaju simbole antifašizma – prioritet dati lokalnim herojima i borcima sandžačkih narodnooslobodilačkih jedinica; multietničkim sredinama davati neutralne pojmove – opšteprihvaćeni toponimi, stari katastarski nazivi, botanički pojmovi, svjetske ličnosti, imena drugih gradova – pobratima ili po principu reciprociteta, ali i prioritet dati tradicionalnim nazivima, odnosno nazivima ulica iz vremena kada su nastale, kao i naziva koji su se odomaćili tokom historije i postali dio svijesti građana, te glavnim magistralnim saobraćajnim pravcima i trgovima davati imena značajnih evropskih i svjetskih ličnosti su principi kojima su se vodili prilikom davanja prijedloga.

Promijeniti nazive ulica koja su sporna za građane, ili nemaju poseban značaj, kao i posebno voditi računa pri izboru lokalnih ličnosti – da imaju nagrade, objavljena djela, odnosno postignute rezultate priznate od šire zajednice, a ne samo lokalno, ali o prema potrebi grupisati nazive ulica u cilju bolje orijentacije, dati nove nazive ulicama koje imaju više krakova, ili ih podijeliti su načini, uslovi i principi kojim se vodio ekpertski tim.

Povezane vijesti