Ekonomija Sjenica

Sjenica: Poziv za javnu raspravu o Budžetu opštine za 2019. godinu

Oština Sjenica objavila je u ponedjeljak poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019. godinu

Kako je navedeno na oficijelnom sajtu objavljivanjem nacrta Odluke o budžetu opštine Sjenica za 2019. godinu, otvara se javna rasprava i pozivaju se sva zainteresovana lica da svoje primjedbe i sugestije na tekst nacrta Odluke dostave na adresu Opštinske uprave, u kancelariji 26, ili na email adresu budzet@sjenica.rs.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Sjenica za 2019. godinu se može preuzeti sa: http://sjenica.rs/wp-content/uploads/Nacrt-Odluke-o-budzetu-2019.pdf

Predloženi budžet Sjenice za 2019. godinu iznosi 1.058.119.353 dinara ili približno 8 miliona 929 hiljad i 277 eura.

Prema planu rashoda, najveća stavka od 188.468.988 dinara biće izdvojena za opšte usluge lokalne samouprave, zatim sa 150.100.000 dinara za komunalne djelatnosti i sa 126.031.220 dinara za organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. Preko 125 miliona je planirano za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

U kapitalne projekte u Sjenici, u 2019. i naredne dvije godine, ubrojeni su izrada projektno-tehničke dokumentacije za Sutjesku i Javorsku ulicu, rekonstrucija zelene pijace, izgradnja etno-turističkog kompleksa “Sjenička kuća”, tjubing staza na ski centru “Žari”, rezervat prirode “Peštersko polje” i završetak izgradnje zgrade vrtića “Maslačak”.

Plate, dodaci i naknade zaposlenih, odnosno za funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih općina planirano je preko 138 miliona dinara. Po šest miliona dinara je planirano kao dotacije NGO sektoru i za funkcionisanje nacionalnih savjeta nacionalnih manjina.

Prema planu za podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima Sjenice biće izdvojeno ukupno deset miliona dinara.

Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja zaokruženo je sa pet miliona dinara, a za informisanje na jezicima nacionalnih manjina Opština Sjenica planira da izdvoji tri miliona dinara.

Sjenica za kulturu u 2019. godini, nacrtom budžeta, planira da izdvoji skoro 15 miliona dinara, a posebnu stavku čini “Sjeničko kulturni ljeto”.

Povezane vijesti