Aktuelno Društvo Novi Pazar

SNews istražuje: Šta krije JKP “Parking servis Novi Pazar”?

JKP-u “Parking servis Novi Pazar” trebalo je skoro godinu dana i osam mjeseci da postupi po zahtjevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pošalje dio odgovora na upućena pitanja o svom radu i poslovanju. Ovo javno preduzeće to nije učinilo u zakonskom i za javnost u razumnom roku već po nalogu nadležnog državnog organa.

Rješenjem Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Republike Srbije od 18. jula ove godine naloženo je JKP “Parking servis Novi Pazar” da postupi po zahtjevu za slobodan prisup informacijama od javnog značaja od 20. decembra 2017. godine. Prethodno je novopazarski parking servis tražio 40 dana za dostavi informacije ali i nakon tog roka nije poslao odgovore, a tražilac informacije je uputio žalbu Povjereniku.

Konačni dopis po rešenju Poverenika 071-01-482-2018-03 od 18.07.2019.

Nakon Rješenja Povjerenika JKP “Parking servis Novi Pazar” javnosti, odnosno tražiocu informacija od javnog značaja, nije precizno i decidno odgovorio na pitanja koja se tiču zakonitosti rada i angažovanja advokata.

– U cjenovniku JKP “Parking servis Novi Pazar” ne postoji termin doplatna karta

U odgovoru na upit koji se odnosi na doplatne (posebne) karte (one koje radnici parking servisa ostavljaju na vetrobranskom staklu vozila) stoji da “ne postoji naplatna karta u našem cjenovniku” i “nisu u pitanju doplatne već dnevne karte koje kada se izdaju važe cijeli dan na svim parkiralištima na teritoriji grada”.

Na pitanje: “Na osnovu koji zakonskih propisa, jasno definisanih, JKP Parking servis Novi Pazar izdaje doplatne parking karte sa znatno većemo cijenom u odnosu na na cijenu parkiranja po jednom satu? Da li je to kazna ili naplata usluge?”, JKP “Parking servis Novi Pazar”, nije pružio precizan odgovor.

U jednom od odgovora piše “na osnovu Odluke Grada Novog Pazara o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora na teritoriji Grada Novog Pazara”.

Do kraja novembra 2017. goidne JKP “Parking servis Novi Pazar” podnijelo je 498 prijedloga za izvršenje naplata dnevnih (posebnih) karata.

“Što se tiče odbijenih prigovora na rješenje o izvršenju u vezi dnevnih karti , takve informacije ne posjedujemo jer pravne poslove te prirode obavljaju advokati”, navodi se odgovoru koji potpisuje direktor JKP “Parking servis Novi Pazar”, Armin Mehović.

Parking servis u Novom Pazaru je od svog osnivanja do kraja 2017. godine jednom licu izado čak 178 doplatnih-dnevnih karti, što prema tadašnjoj cijeni to ukupno iznosi 178 hiljada dinara ili hiljadu i po eura.

– U prve dvije godine zaradili više od pola miliona eura

Mehović, na pitanje na koji način i uz koju proceuduru je izvršeno angažovanje advokata- zastupnika JKP Parking servis Novi Pazar za donošenja prijedloga za izvršenje po osnovih doplatnih karata, potpisuje “odgovor” u kojem navodi da je zastupanje advokata, odnosno da su određene pravne usluge izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Prema dostavljenim odgovorima ukupni prihodi JKP “Parking servis Novi Pazar” za period od osnivanja, 1. marta 2016. godine do kraja novembra 2017. godine iznosili su više od 66 miliona i 619 hiljada dinara (oko 564 hiljade eura), a ukupni rashodi 64 miliona 666 hiljada dinara (oko 548 hiljada eura). Pauk servis ovog gradskog preduzeća je u istom ovom periodu podiglo 3.724 vozila.

Na dan 19.12. 2017. godine ovo novopazarsko javno preduzeće je imalo 40 zaposlenih, među kojima sedmoro sa visokom stručnom spremomo, dvoje sa višom, jedno visokokvalifikokvano, 16 sa srednom stručnom spremom, 12 kvalifikovanih i dvoje nekvalifikovanih. Zapošljavanje je, kako piše u informacijama od javnog značaja, vršeno preuzimanjem radnika iz JKP “Čistoća”, a saglasnos na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta dao je gradonačelnik Novog Pazara (Nihad Biševac).

Na linku je katalog organa javne vlasti u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Novopazarski parking servis je do kraja 2017. godine imao 282 parking mjesta na zatvorenim, a 692 parking mjesta na otvorenim parkiralištima.

Parkiralište  iza stare lučne zgrade u Novom Pazaru na kojem  je JKP “Parking servis Novi Pazar” 2017. godine naplaćivo usluge (arhivska fotografija).

“Sva parking mjesta su uređena, obilježena i definisana bez video nadzora za koji nismo ni bili u obavezi da ih postavimo”, stoji u informaciji namjenejnoj javnosti.

Povezane vijesti