Aktuelno Društvo Prijepolje

SNews istražuje: Zbog SMS poruke u pritvoru devet mjeseci

Erol Nadžak iz Prijepolja, okrivljen za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, slanjem SMS poruke sa prijetećom sadržinom, duže od devet mjeseci se nalazi u pritvoru Okružnog zatvora u Užicu.

On je u obavještenju, dostavljenom preko svog branioca i supruge, saopštio da je 23. septembra stupio u štrajk glađu zbog, kako je naveo, kršenja osnovnih ljudskih prava.

“Zbog kršenja mojih osnovni ljudskih prava bio sam prinuđen da stupim u štrajk glađu u pritvoru Okružnog zatvora u Užicu. Molim Vas da se kao posmatrači uključite u praćenje krivičnog postupka koji se protiv mene vodi pred Osnovnim sudom u Prijepolju pod brojem 269/18”, naveo je Nadžak ističući da je od 23. do 27. septembra proveo uglavnom gladan i izmučen.

Ukazao je da je odnos Uprave i i zatvorskih čuvara Okružnog zatvora u Užicu prema njemu bio korektan. Nadžak je u tom obavještenju podvukao da sama činjenica da je u pritvoru proveo devet mjeseci zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti i činjenica da su lica koja su za teži oblik tog krivičnog djela, jer su ugrožavala sigurnost Predsjednika Republike Srbije, provela 28 dana u pritvoru, dovoljno govori o odnosu Osnovnog suda u Prijepolju i Višeg suda u Užicu prema njemu.

Navodeći da će protest i štrajk glađu trajati do ispunjenja zahtjeva on je zatražio da sud odluči o prijedlozima za ukidanje pritvora iz aprila i maja ove godine, da sud odluči o izdvajanju iz spiska nezakonitih dokaza iz 21. maja ove godine, da sud pribavi dokaze koje je predložila odbrana i da Viši sud u Užicu odluči o o izuzeću sudije tog suda Joviše Lazarevića, od 14. februara 2019. godine.

SMS poruka zbog koje je optužen Nadžak”, prema navodima odbrane, upućena za dva lica, glasi:”Pazi šta pričač, izašao sam. Kupio sam p. pa pripazi se”.

Rješenjem Osnovnog suda u Prijepolju koje je potpisao predsjednik vijeća Milan Vasiljević, Nadžaku je 14. januara 2019. određen pritvor od trideset dana i nakon toga produžen je za isti period još osam puta, posljednji put 4. septembra. U obrazloženju za produženje pritvora je, između ostalog, navedeno da će okrivljeni ometati postupak utjecajem na oštećene i svjedoke, da je jedno lice oštećeno krivičnim djelom teško djelo protiv opšte sigurnosti. Sud je, kako piše u Rješenju, ocjenio da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo.

Erol Nadžak je inače zavšio ekonomski fakultet, a duže vrijeme se u Prijepolju bavio transportom roba.

– Drastično kršenje prava okrivljenog

Branilac Nadžaka, advokat Milan Drobnjaković ocjenjuje da je karakteristično za ovaj slučaj “drastično kršenje prava okrivljenog” koja su zajamčena Zakonom o krivičnom postupku, Ustavom i Evropskom poveljom o ljudskim pravima.

“Okrivljenom je onemogućeno da, čak, iznese odbranu pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Prijepolju. Okrivljeni se već deseti mesec nalazi u pritvoru zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. To je inače krivično delo zbog koga se ne izriče nikakva zatvorska kazna. Okrivljeni je čak, kada mu je isteklo zadržavanje, a pre nego što mu je određen pritvor, bio protivpravno lišen slobode od strane policijskih službenika PU u Prijepolju u zgradi Osnovnog suda u Prijepolju. O tome su bili obavešteni i predsednik suda i postupajući sudija, policijska uprava…ali niko ništa nije preduzeo zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i koje je izvršavano pred svim tim licima. Sve se svodi da se svaki predlog odbrane, vezano za dokaze, tužilaštvu i sudu, ne odlučuje ili se odbijaju. To je rezultiralo te je Erol Nadžak stupio u štrajk glađu. Ne zbog toga što traži da mu se ukine pritvor već da sud odluči o predlozima odbrane i da mu se omogući pravičo suđenje. U ovim uslovima to je nemoguće”, ocenjuje Drobnjaković.

Prema njegovom mišljenju za ovaj slučaje takođe je karakteristično što na dva zahtjeva za izuzeće sudije Višeg suda do sada nije odlučivano, iako se radi o pritvorskom predmetu gdje je potrebna hitnost.

Advokat Drobnjaković iznosti stav da su dokazi za krivično djelo koje se Nadžaku stavlja na teret pribavljeni na nezakonit način.

“Sud ne želi da odluči pošto je odbrana predložila da se ti dokazi kao nezakoniti izdvoje iz spisa predmeta. Sud niti odbija niti usvaja taj predlog. Ne sumnjam da bi odluka bila da su ti dokazi nezakoniti i da se pritvor Erolu Nadžaku jendostavno ukida”, predočava on pojašnjavajući da su ti nezakoniti dokazi prikupljeni tako što su policajci došli njegovoj kući, predstavili se i rekli razlog zašto dolaze, uručili mu naredbu o pretresu ali uslova da se pretres sprovede nije bilo bez prisustva svjedoka.

Dok je predmet bio tužilaštvu, naglašava, insistirali su da se izvede dokazna radnja da je ko dnjega pronađen nosač (mobilni telefon ili drugi uređaj) SMS kartice, izvede vještačenje otisaka i biloških tragova na toj kartici, do danas niko nije izveo tu dokaznu radnju niti je odlučio da li će ista biti izvedena ili ne.

Erol Nadžak je, nastavlja Drobnjaković, podnio krivične projave protiv policijskih službenika i zamjenika Osnovnog javnog tužioca u Prijepolju koji je naložio da ga protivpravno liše slobode nakon isteka vremena zadržavanja, a tušilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu bez upuštanja u navode iste i preduzimanja dokaznih radnji.

Erol i Sabina Nadžak sa svojim sinom

– Za političara vladajuće stranke načelo oportuniteta

Supruga Erola Nadžaka, Sabina Nadžak obratila se javnosti i našoj redakciji s molbom da izvještavamo o ovom slučaju, uz dostavljanje obavještenja koja je nadležnim organima uputio njen muž.

Ona traži da se njenom mužu sudi samo po dokazima i pravičnosti, te izađe iz pritvora.

“Ako išta, da se brani sa slobode jer ovo je dugo i previše. Štrajkovaće dok se ne ispune zahtevi. Nemam informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Utorkom samo mogu ići u posetu, u utorak (danas) ću ići da ga vidim pa ću znati šta se dešava”, navela je ona ukazujući da se javnosti obratila za pomoć jer je nije dobila od državnih institucija.

Ona je između ostalog navela kako je Uprava Okružnog zatvora (Užice) onemogućila Erolu Nadžaku da pošalje pismo uskraćivanjem koverata i markica, bez odobrenja ili uskraćenja postupajućeg sudije, koji je jedini ovlaććen da o tome i odluči.

Ponavljajući tvrdnji branioca da njenom suprugu nije bilo omogućeno, da, iako je to želeo, iznese odbranu pred Osnovnim sudom u Prijepolju, u postupku koji je predhodio optuženju, kao i da su mu pred OJT u Prijepolju kršena osnovna ljudska prava i posebna prava okrivljenog zajamčena, ona je javnosti ukazala na Rješenje Osnovnog javnog tuzilastva u Prijepolju (K.T.br.426/2018) kojim je odbačena krivična prijava protiv funkcionera jedne od vladajućih partija primjenom načela oportuniteta zbog istog krivičnog djela koje se njenom suprugu stavlja na teret, s tim da je oportunitet primjenjen za krivično djelo koje je učinjeno preko sredstava javnog informisanja.

“Mog supruga terete da je slao sms poruke preteće sadržine. To je najbolja mera pravde i pravičnosti u postupanju Osnovnog javnog tužilastva u Prijepolju i Osnovnog suda u Prijepolju, gde se za isto krivično delo primenjuju načelo oportuniteta, a moj suprug se nalazi 9 meseci u pritvoru. Verujemo da je jedini način da se postupak protiv njega vrati u zakonske okvire ukoliko bude pod lupom, pošto obraćanja nadležnim državnim organima nisu dala nikakav rezultat. Nadam se da će Vam držati pažnju ova situacija u kojoj se nalazimo moj suprug i ja, kao i naše maloletno dete”, zaključila je u pozivu novinarima i javnosti Sabina Fazlić Nadžak.

SNews se, za zatjveom za zvanične informavcije u vezi ovog slučaja, u ponedjeljak se obratio Osnovnom sudu u Prijepoju i isti proslijedio Višem sudu u Užicu i Pres službi Ministarstva pravde Republike Srbije.

Viši sud u Užicu je istog dana odgovorio da ne raspolaže informacijama koje navodimo u zahtjevu, preporučivši, obzirom da se sudski postupak u predmetu K.br.269/18 vodi pred Osnovnim sudom u Prijepolju, da se obratimo tom sudu radi dostavljanja traženih informacija.

U dostavljenom zahtjevu je zatraženo i da Osnovni sud u Prijepolju odgovorio da li je pribavio dokaze koje je odbrana predložila na glavnom pretresu, da li je Erolu Nadžaku bilo uskraćeno pravo na dva obroka, prilikom prevoza iz Užica za Prijepolje, da li je u ovom postupku neposredno vršen neki oblik pritisaka od strane političara ili drugih lica, te da li je postupajući sudija Osnovnog suda u Prijepolju upoznat sa obavještenjem Erola Nadžaka u kojem je, između ostalog, naveo da je zlostavljan da su mu kršena osnovna ljudska prava i da od 23.09.2019. stupa u štrajk glađu.

Preuzimanje i objavljivanje ovog sadržaja nije dozvoljeno bez prethodne saglasnosti SNews-a.

Povezane vijesti