Aktuelno Srbija

Srbija: Kakav je u stvari novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?

Na Međunarodni Dana zaštite podataka o ličnosti Ministarstvo pravde i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije su iznijeli različite stavove o novim propisima koji regulišu ovu oblast.

U Beogradu je u ponedjeljak, u organizaciji Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz učešće velikog broja predstavnika medija, udruženja građana, organa vlasti, kao i članova diplomatskog kora, održan skup posvećen obilježavanju ovog datuma.

Prisutnima su se obratili Stanojla Mandić, zamjenica Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji te Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji i Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Vijeća Evrope u Beogradu.

Na skupu je predstavljena publikacija „Zaštita podataka o ličnosti – stavovi i mišljenja Poverenika br. 4“. Učesnici skupa imali su priliku da se bliže upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti zaštite podataka o ličnosti, na osnovu prakse Poverenika, o čemu je govorio Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara. Osim toga, budući da u avgustu ove godine počinje primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na skupu je posebna pažnja poklonjena novinama koje donosi taj zakon, kao i mnogobrojnim problemima i izazovima u vezi sa njegovom primjenom, o čemu je govorila Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara.

– Veliki broj odredaba novog zakona praktično neprimjenljiv

Zamjenica Povjerenika, Stanojla Mandić, je istakla da stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti već godinama nije zadovoljavajuće.
“Aktivnosti samo Poverenika na tom planu, iako su iz godine u godinu sve obimnije, ne mogu da nadomeste odsustvo aktivnosti drugih državnih organa. U tom smislu potreban je daleko odgovorniji odnos svih organa javne vlasti, ali i drugih pravnih subjekata, prema tom pravu, što podrazumeva zakonito i bezbedno postupanje sa podacima o ličnosti. To zahteva i promenu odnosa nadležnih prema instituciji Poverenika u smislu aktivnije saradnje i korišćenja kapaciteta ove institucije, pre svega znanja i značajnog iskustva u ovoj oblasti”, rekla je Stanojla Mandić.

Zamjenica Povjerenika je posebno ukazala na probleme u vezi sa predstojećom primjenom novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usklađivan sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, ali, kako je naglasila, nije prilagođen nacionalnom pravnom poretku i u kom postoji veliki broj odredaba koje su praktično neprimenljive.

Stanojla Mandić je podsjetila da Narodna skupština ni nakon više od mesec dana od prestanka mandata prethodnog poverenika, g. Šabića, nije ni započela postupak izbora novog, što nije dobar primer odnosa prema nezavisnim institucijama, a time i prema osnovnim ljudskim pravima.

– Ministarstvo pravde: Cilj novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite ličnih podataka

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije podsjetilo je danas, povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, na to da je Narodna skupština krajem 2018. godine usvojila novi zakon koji reguliše ovu oblast, čime je, kako se navodi iz Vlade Srbije, Srbija svoj zakonodavni okvir u potpunosti uskladila sa evropskim standardima.

U saopštenje Ministarstva pravde, navodi se da su osnovni ciljevi donošenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite ličnih podataka, unaprjeđenje međunarodne razmjene podataka, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa novim propisima EU u ovoj oblasti.

Iz Ministarstva pravde podsjećaju da je izradi konačnog teksta Nacrta zakona prethodila široka javna rasprava, kao i kontinuirano usaglašavanje teksta sa mišljenjima Eurodžasta i Evropske komisije, koje su pozitivno ocjenile finalni tekst Nacrta zakona.

U radnoj grupi za izradu nacrta zakona, pored predstavnika relevantnih institucija, učestvovao je i ekspert Saveta Evrope Grejem Saton.

Novim zakonskim rešenjima, čija će primena otpočeti u avgustu, unapređuje se zaštita podataka o ličnosti, kako u domaćem pravnom sistemu, tako i u odnosu na iznošenje podataka u treće zemlje.

Zakon je usklađen sa direktivama EU u ovoj oblasti, te će podaci o ličnosti građana Srbije biti zaštićeni na isti način, kao i u državama članicama EU, objašnjava se u saopštenju.

Povezane vijesti