Aktuelno Društvo Srbija

Srbija: Objavljen Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije objavilo je danas na svojoj internet prezentaciji prvi Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu, kako bi se svi zainteresovani upoznali sa novim predloženim zakonskim rešenjima.

Nacrt ovog zakona predlaže uvođenje novog načina kojim se uređuju uslovi i postupci pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica, njegovi prihodi stečeni u određenom periodu, kao i poseban porez na uvećanje imovine za koje fizičko lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način.

Ministarstvo će, kako se navodi na sajtu Vlade Srbije. u narednom periodu otvoriti javnu raspravu kako bi stručna i opšta javnost mogla da dostavi svoje komentare i prijedloge u cilju unaprjeđenja teksta zakona.

Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu izradila je radna grupa resornog ministarstva, koju su činili i predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Cilj ovog zakona je da se sazna da li je nečija imovina stečena na legalan način. Ovakav zakon se u Srbiji spominje od 2001. godine i njegovo donošenje, zašta do sada nije bilo političke volje, od strane nosioca vlasti najvaljivano je više od dvadeset puta.

Povezane vijesti