Aktuelno Ekonomija Srbija

Srbija povećala devizne rezerve za čak 906,4 miliona evra

Narodna banka Srbije (NBS) je danas saopštila da su na kraju aprila bruto devizne rezerve iznosile 11.336,0 miliona evra i da su uvećane za čak 906,4 miliona evra.

Kako se ocjenjuje deviznim rezervama na ovom nivou obezbjeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 178 odsto i više od pet mjeseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

“Bruto devizne rezerve su u prethodnih godinu dana (kraj aprila 2019. u odnosu na kraj aprila 2018. godine) povećane za čak 906,4 miliona evra (gotovo u cjelosti – po osnovu deviznih intervencija Narodne banke Srbije – za 1.105 miliona evra) i to u ambijentu u kojem se Republika Srbija neto razdužila po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti za preko 1,8 milijardi evra. Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju aprila iznosile su 9.362 miliona evra”, saopštila je NBS.

Dadaje se da su na kraju aprila bruto devizne rezerve bile niže za 104,5 miliona evra u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, i to je, kako piše, u cjelosti rezultat nastojanja države da u značajnijoj mjeri smanji svoj devizni dug, čime se doprinosi smanjenju javnog duga Republike Srbije i poboljšanju njegove valutne strukture.

Država se po osnovu prevremene i redovne otplate deviznih kredita i hartija od vrijednosti emitovanih na domaćem tržištu u aprilu neto razdužila 130,2 miliona evra.

Prilivi u devizne rezerve tokom aprila po osnovu – aktivnosti Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu (80,5 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima (u ukupnom iznosu od 52,8 miliona evra), uz pozitivan neto tržišni efekat (4,3 miliona evra) bili su više nego dovoljni da pokriju odlive iz deviznih rezervi usljed uobičajenih aktivnosti banaka po osnovu devizne obavezne rezerve (64,7 miliona evra) i drugim osnovima (ukupno 47,2 miliona evra).

IZ NBS-e predočavaju da je obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu iznosio je 448,8 miliona evra i bio je za 25,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva četiri mjeseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.851,7 miliona evra.

– Vrijednost dinara nepromijenjena

Posmatrano na nivou mjeseca, vrijednost dinara je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je od početka ove godine zabilježena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,2 posto. U uslovima povremenih aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu tokom aprila, NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 75 miliona evra, u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru.

Narodna banka Srbije je u aprilu, peti put u 2019. godini, organizovala dodatnu svop aukciju, na kojoj je u prvom kraku na rok od dvije nedjelje od banaka svop kupila devize – evre za dinare u iznosu od 42,5 miliona evra, čime je bankama obezbjedila dinarsku likvidnost u iznosu od 5,0 milijardi dinara. Dodatna aukcija je organizovana kako bi se i na početku novog obračunskog perioda izdvajanja obavezne rezerve banaka nastavilo sa održanjem relativne stabilnosti kratkoročnih tržišnih kamatnih stopa.

Povezane vijesti