Aktuelno Društvo Srbija

Srbija: Univerzitet u Beogradu traži da se poništi doktorat ministra Siniše Malog

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na sjednici održanoj 21.11.2019. godine preinačio je Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka 05-01 broj 131 od 28.10.2019. godine i jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, koju je imenovani odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, čime je imenovani učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike, jer je u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora, saopštio je danas Univerzitet u Beogradu.

“Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan Fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta. Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno Rešenje Senatu Univerziteta radi postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi”, navedeno je na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Beogradu.

Siniša Mali je aktuelni ministar finansija Republike Srbije.

Izvor i foto: http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1364

Povezane vijesti