Aktuelno Društvo Srbija

Srbija uvodi doživotnu kaznu zatvora

Srbijansko ministarstvo pravde objavilo je danas na svojoj internet prezentaciji Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u cilju revidiranja sankcija za najteža krivična djela.

Predložene izmene odnose se na uvođenje doživotne kazne zatvora u krivično-pravni sistem Srbije za najteža krivična djela.

Riječ je o teškom ubistvu, silovanju koje za posledicu ima smrt, zatim obljubu nad djetetom i nemoćnim licem sa smrtnom posljedicom, kao i za krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom i drugo, saopćeno je iz Ministarstva pravde.

Nacrt izmena i dopuna predviđa nove mjere i za višestruke povratnike, kao i novo krivično djelo “napad na adokata”.

Izmeđ ostalih ovim nacrtom je propisano da će se, u vezi kriičnog djela terorizam, “ko otputuje u inostranstvo radi pripreme, obučavanja, planiranja ili učestvovanja u izvršenju tog djela, kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.”.

Radnu grupu za izradu navedenog dokumenta, pored predstavnika ministarstava pravde, unutrašnjih poslova i zdravlja, činile su i sudije, tužioci, advokati, predstavnici svih relevantnih institucija, kriminoloških instituta, kao i predstavnici strukovnih udruženja i nevladinih organizacija.

Povezane vijesti