Aktuelno Politika Srbija

Srbija za nacionalne manjine ove godine izdvojila 30 miliona dinara, 37,6 odsto više nego 2018.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je danas da je u budžetskom fondu za nacionalne manjine u ovoj godini opredjeljeno 30 miliona dinara (oko 253.378 hiljada eura), što je za 37,6 odsto više nego u prethodnoj godini.

Ružić je na prvom sastanku sa predsjednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, podsjetio na to da su u prethodnoj godini iz tog fonda finansirani programi i projekti 77 organizacija ili ustanova iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina i to u iznosu od 21,8 miliona dinara.

On je ocjenio da je prethodna godina bila u znaku nacionalnih manjina jer su izmjenjeni manjinski zakoni, uspješno su sprovedeni izbori za nacionalne savjete, a formirana su i dva nova nacionalna savjeta – poljske i ruske nacionalne manjine.

“Cilj nam je bio da izmenama zakona obezbedimo javnost u radu nacionalnih saveta, transparentnost u trošenju finansijskih sredstava, kao i depolitizaciju nacionalnih saveta, kao i da ti saveti ne izgube iz vida ulogu koju imaju u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta manjina, naveo je Ružić.

Istakao je i da predstavnici nacionalnog savejta treba da rade transparentno i u interesu nacionalne manjine, kao i da svi nacionalni savjeti mogu da računaju na podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Vlada Srbije je, podsetio je on, usvojila Uredbu o kriterijumima za raspodjelu sredstava iz budžeta za finansiranje rada nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, koja je stupila na snagu 9. februara ove godine.

Raspodjelu sredstava vršiće Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a nacionalni savjeti su u obavezi da do 1. aprila 2019. dostave prijedloge za dodjelu sredstava, podvukao je Ružić.

Srbija premа popisu stanovništva iz 2011. godine ima 7.186.862 stanovnika, a nacionalne manjine čine jednu trećinu stanovništva.

Nacionalni savjeti (vijeća) su oficijelna predstavnička tijela manjinskih zajednica, njihovi sazivi (vijećnici) se biraju na neposrednim izborima i zadužena su za oblast maternjeg jezika, obrazovanja, informisanja i kulture.

Povezane vijesti