Lice dana

Šućro Madžgalj

Šućro Madžgalj je superiorni student Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, studijskog programa Integrisane akademske studije sa master studijama, opšteg prosjeka 10.0. Ljekarska komore Crne Gore ga je u junu 2019. godine proglasila za naboljeg studenta medicine van Crne Gore.

Rođen je 28. januara 1997. godine u Bijelom polju gdje je završio gimnazija “Miloje Dobrašinović”.

Dobitnik je IFMSA stipendije za jednomjesečnim usavršavanjem na polju radiologije, multicentrični istraživački projekat, “Interventional targeted treatment of liver cancer and multimodal imaging monitor of tumor response based on zirconium dioxide nanoparticles, Shenyang, Kina, 2019. godine. Dobitnik je stipendije ESMO-EMO za usavršavanje na polju anti-tumorskih potencijala farmakoterapije i hirurškog tretmana, Valensija, 2019. godine. Dobitnik je CEEPUS stipendije za jednomjesečno usavršavanje na polju toksikologije, Slovenija, 2019. godine. Aktivan je učesnik kongresa sa internacionalnim učešćem CROSS – Croatian Student Summit, Zagreb, 2019. godine.
Pasivan je učesnik (sa priloženim autorskim radom) svjetskog kongresa CINC 2018 ,Mastriht, Holandija , 2018. godine, na temu: “ Computing in Cardiology”. Aktivan učesnik (sa priloženim autorskim radom) Kongresa biomedicinskih nauka sa Nacionalnim učešćem, Kopaonik, 2018. i 2017. godine. Aktivan učesnik ISP – Istraživačka stanica Petnica (2014.-2015. godine) na sesiji za: EBH- eksperimentalna hemija i biologija.

U naučnom isksutvu veće je imao demonstraturu u okviru Medicinskog fakultata, Univerziteta u Beogradu na predmetima Patologija i Patološka fiziologija,u trajanju od godinu dana u cilju pomaganja studentima u prevazilaženjenju nastavog kurikuluma.

Učesnik je i grupni polufinalista na Pharmaceutical and Medical Knowledge Showdown, internacionalno takmičenje, Sarajevo, maj, 2019. godine.

PRONA- Fondacija za promovisanje nauke, Crna Gora, u svojstvu demonstratora (2014-2015), a zatim i asistenta- 2018. i mentora 2019. godine na praktikumima: Biologija; Medicina . Imao je sedmomjesečni rad u laboratoriji za Biosignale, Instituta za biofiziku, Medicinskog fakulteta, univerziteta u Beogradu, 2018. Godine, u cilju realizacije dolje navedenog projekta; Polugodišnji rad u laboratoriji za neurobihejvioralnu fiziologiju, Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2018. Godine, u cilju realizacije dolje navedenog projekta.

Bio je eksterni saradnik Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, oblast medicinska ekologija, 2017- 2019 godine, u cilju promovisanja ekološki nastrojenih zdravih stilova života.

Bivši je član Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, 2016.- 2017. godine, u svojstvu koordinatora za prvu godinu studija.

Član je Regionalnog Centra za talente grada Beograda, 2015.- 2016. godine, u poziciji polaznika i usavršavanja principijelnih obrazaca istraživačkog rada.

Završio školu preduzetništva i inovacija za mlade, UDG, fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Podgorica, 2015. godine.

Šućro je aktivni član NVO “ Centar za razvoj ekološke svijesti, Udruženje građana 2014. godine , u cilju organizovanja i aktivnog učestvovanja u promotivnim, ekološki nastrojenim progamima razvitka ekološke svijesti. Volontirao je u Centru za djecu i omladinu ometenu u razvoju, NVO udruženje roditelja OAZA i UNICEF, 2012.godina.

Objavio je osam publikacija i to:

1.Analiza potrošnje i mere za racionalizaciju potrošnje rezervnih antibiotika u bolnici tercijernog nivoa, koautorski rad, KBC „Bežanijska kosa“, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, 2019. godine.

2. Disocijacija uređenosti srčanog i resiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, mentorski rad, PRONA, 2019. godine.

3. Multiskalirajuća entorpija u analizi srčanog i respiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, autorski rad, laboratorija za biosignale, Institut za biofiziku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018.godine

4. Kratkodometne i dugodometne korelacije u analizi srčanog i respiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, koautorski rad, laboratorija za biosignale, Institut za biofiziku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine

5. Uticaj prenatalne androgenizacije na ponašanje i ekspresiju neuropeptida Y u hipokampusu, laboratorija za bihejvioralnu neurofiziologiju,koautorski rad, Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine.

6. Vaskularizacija gangliona geniculi, autorski rad, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2017. godine

7. Komet test u ispitivanju sterilnosti muškaraca, autorski rad, PRONA 2013. godine

8. Koautorstvo naučnog rada prezentovanog na svjetskoj humanitarnoj konferenciji AGES (Association of Geophysicts and Enviromentalists of Serbia), na temu “Procena oštećenja infrastrukture u poplavama u BiH i Srbiji” u maju, 2014. godine.

Dobitnik nagrade Ljekarske komore Crne Gore, “Komora naboljem student medicine”, jun, 2019. godine.

Imao je najbolji poster rad na kongresu sa internacionalnim učešćem CROSS- Croatian Student Summit , 2019. godine.

Najbolji student generacije sa opštim prosjekom 10,00, 2015/2016/2017/18. godine, dobitnik je nagrada za najistaknutijeg pojedinca grada Bijelog Polja, 2018.godine. Osvojio jr treće mjesto na Državnom takmičenju iz biologije, 2014. godine i treće mjesto na Olimpijadi znanja iz biologije, 2012. i 2013. godine.

Šućro je “student, neurofarmakofil, umjetnik, filantrop, vasionska energija…”, jedan od glavnih aktera u organizaciji Dana borbe protiv AIDS-a i “Dana planete” u okviru Kancelarije za mlade, Bijelo polje, učestvovao je na Državnom prvenstvu iz debate, 2013/14., vješt je u prezentacijama, govori engleski jezik.

Povezane vijesti