5 Oktobra, 2023
Home Posts tagged ugovori
Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

Srbija: Šta sa ugovorima za strujomere?

Predsednik Nacionalne asocijacije potrošača Srbije (NAPS) Goran Papović rekao je danas da potrošači električne energije treba da budu podjednako svesni prava i obaveza u slučaju da predaju strujomere i prateću instalaciju EPS Distribuciji ili ih zadrže u vlasništvu, kada su dužni da sami održavaju njihovu tehničku ispravnost. ODS “EPS Distribucija”, Ogranak